WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

Pages:   || 2 |

«ПРОЕКТ Вноситься Кабінетом Міністрів України OM1R р. “ ” ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації Верховна Рада України п о с т а н о ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

OM1R р.

“ ”

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державну програму авіаційної

безпеки цивільної авіації

__________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіаціїI

що додається.

O. Внести до Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради

УкраїниI OM11 р.I № 48—49I ст. RP6) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

пункти 1OI 1TI 18 і O4 викласти у такій редакції:

“1O) аеродром — визначена ділянка земноїI водної поверхніI включаючи будь-які будівліI споруди і обладнанняI призначена повністю чи частково для вильотуI прибуттяI стоянки та руху по цій поверхні повітряних суденX”X “1T) аеропорт — комплекс спорудI що призначений для прийманняI відправлення повітряних суденI обслуговування повітряних перевезеньI проведення робіт з технічного обслуговування і має для цих цілей аеродромI аеровокзалI інші наземні споруди та необхідне обладнанняX

18) багаж — предметиI майно та інші особисті речі пасажира або члена екіпажуI що перевозяться на борту повітряного суднаX”X “O4) вантаж — будь-яке майноI крім поштиI бортових припасів та супроводжуваного або засланого багажуI що перевозиться на борту повітряного суднаX”X підпункт “д” пункту 6P виключитиX пункт 9P викласти в такій редакції:

“9P) сертифікація (схвалення) — процедура підтвердження відповідності суб’єкта або об’єкта авіаційної діяльності встановленим вимогам законодавстваI у тому числі авіаційним правилам УкраїниI та видання відповідного сертифікатаX”X

O) частину другу статті R доповнити пунктом R такого змісту:

“R) розслідування актів незаконного втручання.”X

P) частину першу статті 6 доповнити пунктом 18 такого змісту:

“18) організація розслідування актів незаконного втручання.”X

4) у статті 9:

назву статті викласти у такій редакції:

“Стаття 9. Розслідування авіаційних подійI інцидентів та надзвичайних подій”X у частині першій слова “Розслідування авіаційних подій та інцидентів” замінити словами “Розслідування авіаційних подійI інцидентів та надзвичайних подій”X

R) у статті 8R:

у частині п’ятій слово “державну” замінити словом “Державну”X частину шосту доповнити реченням такого змісту: “Створення служб авіаційної безпеки в аеропортах та провайдерах аеронавігаційного обслуговування є обов’язковим.”X

6) частину першу статті 86 викласти у такій редакції:

“1. Акти незаконного втручання — акти або спроби вчинення актівI що створюють загрозу безпеці цивільної авіаціїта включаютьI не обмежуючись цими актами:

1) незаконне захоплення повітряних суденX

O) руйнування повітряного суднаI що перебуває в експлуатаціїX

P) захоплення заручників на борту повітряних суден або на аеродромахX

4) насильницьке проникнення на борт повітряного суднаI в аеропорт або в розташування аеронавігаційного засобу чи службиX

R) розміщення на борту повітряного судна або в аеропорту зброїI небезпечного пристрою або матеріалуI призначених для досягнення злочинних цілейX

6) використання повітряного суднаI що перебуває в експлуатаціїI з метою заподіяння каліцтваI інших ушкоджень здоров’юI смерті фізичній особі або значної шкоди майну чи навколишньому природному середовищуX

T) повідомлення навмисно неправдивої інформаціїI що ставить під загрозу безпеку повітряного судна під час польоту або на земліI безпеку пасажирівI членів екіпажуI наземного персоналу або громадськості в аеропорту чи в розташуванні засобів або підрозділу цивільної авіації.”X

T) пункт 1 частини четвертої статті 8T викласти у такій редакції:

“1) контроль доступу осіб та транспортних засобів до контрольованої зони аеропортів (аеродромів)I зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI стерильних зон та критичних частин зон обмеженого доступуI що охороняютьсяX”.

P. Визнати такимI що втратив чинністьI Закон України “Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації” (Відомості Верховної Ради УкраїниI OMMP р.I № 1TI ст. 14MX із змінамиI внесеними Законом України від 4 липня OM1P року № 4M6-VII).

4. Цей Закон набирає чинності з дняI наступного за днем його опублікування.

–  –  –

1. Державна програма авіаційної безпеки цивільної авіації (далі — Програма) розроблена відповідно до стандартів та рекомендованої практики Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію та зобов’язаньI що випливають із участі України у Конвенції про злочини та деякі інші актиI що здійснюються на борту повітряних суден (ТокіоI

14.M9.196P)I Конвенції про боротьбу з протизаконним захопленням повітряних суден (ГаагаI 16.1O.19TM)I Конвенції про боротьбу з протизаконними актамиI спрямованими проти безпеки цивільної авіації (МонреальI OP.M9.19T1)I Протоколу про боротьбу з протизаконними актами насильства у аеропортахI що обслуговують міжнародну цивільну авіацію (МонреальI O4.MO.1988)I Конвенції про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення (МонреальI M1.MP.1991)I а також інших міжнародних актів та актів законодавства України.

Програма враховує вимоги Ради Безпеки ООН про спрямування спільних зусиль на запобігання і припинення терористичних актівI зокрема резолюції від O8 вересня OMM1 року № 1PTP.

O. Програма розроблена на підставі Додатка 1T до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію “Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання” та Керівництва з безпеки для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (aoc 89TP).

Розділ ІІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

P.

ТерміниI що застосовуються в цій ПрограміI вживаються в такому значенні:

1) авіаційна безпека — захист цивільної авіації від актів незаконного втручанняI який забезпечується шляхом здійснення комплексу заходів із залученням людських та матеріальних ресурсівX

O) авіація загального призначення — авіаціяI що не використовується для здійснення комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робітX

P) агент з обслуговування — суб’єкт наземного обслуговуванняI уповноважений перевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирівX

4) аеродром — визначена ділянка земноїI водної поверхніI включаючи будь-які будівліI споруди і обладнанняI призначена повністю чи частково для вильотуI прибуттяI стоянки та руху по цій поверхні повітряних суденX

R) аеропорт — комплекс спорудI що призначений для прийманняI відправлення повітряних суденI обслуговування повітряних перевезеньI проведення робіт з технічного обслуговування і має для таких цілей аеродромI аеровокзалI інші наземні споруди та необхідне обладнанняX

6) акти незаконного втручання — акти або спроби вчинення актівI що створюють загрозу безпеці цивільної авіації та включаютьI не обмежуючись такими актами:

незаконне захоплення повітряних суденX руйнування повітряного суднаI що перебуває в експлуатаціїX захоплення заручників на борту повітряних суден або на аеродромахX насильницьке проникнення на борт повітряного суднаI в аеропорт або в розташування аеронавігаційного засобу чи службиX розміщення на борту повітряного судна або в аеропорту зброїI небезпечного пристрою або матеріалуI призначених для досягнення злочинних цілейX використання повітряного суднаI що перебуває в експлуатаціїI з метою заподіяння каліцтваI інших ушкоджень здоров’юI смерті фізичній особі або значної шкоди майну чи навколишньому природному середовищуX повідомлення навмисно неправдивої інформаціїI що ставить під загрозу безпеку повітряного судна під час польоту або на земліI безпеку пасажирівI членів екіпажуI наземного персоналу або громадськості в аеропорту чи в розташуванні засобів або підрозділу цивільної авіаціїX

T) активи суб’єкта авіаційної діяльності — загальна інфраструктура суб’єкта авіаційної діяльності (аеродромI повітряні суднаI системи та обладнанняI об’єкти зв’язкуI навігації і спостереженняI персонал тощо)X

8) аспекти людського фактору — принципиI що застосовуються у процесі проектуванняI сертифікаціїI підготовки кадрівI технічного обслуговування та експлуатаційної діяльності в авіації для забезпечення оптимальної взаємодії між людиною та іншими компонентами системи з урахуванням можливостей та потреб людиниX

9) багаж — предметиI майно та інші особисті речі пасажира або члена екіпажуI що перевозяться на борту повітряного суднаX 1M) багажний контейнер — місткістьI в яку завантажується багаж для перевезення на борту повітряного суднаX

11) багажI що перевозиться кількома перевізникамиI — багаж пасажирівI що підлягає перевантаженню з повітряного судна одного експлуатанта на повітряне судно іншого під час перевезення пасажирівX 1O) багажI що супроводжуєтьсяI — багажI прийнятий до перевезення у вантажному відсіку повітряного судна і зареєстрований пасажиромI який перевозиться цим же повітряним судномX 1P) бортприпаси (приналежності) — предметиI до яких належать:

бортприпаси (приналежності)I що витрачаютьсяI — продані або непродані товариI призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту повітряного суднаI і товариI необхідні для експлуатації та технічного обслуговування повітряного суднаI включаючи паливо і мастильні матеріалиX бортприпаси (приналежності)I що виносятьсяI — товариI призначені для продажу пасажирам і членам екіпажу з метою їх винесення з борту повітряного суднаX бортприпаси для обслуговування пасажирів — усі предметиI за винятком бортхарчування та супутніх засобівI які використовуються для обслуговування пасажирів у польотіI наприкладI газетиI журналиI навушникиI аудіо- і відеоплівкиI подушки і ковдриI дорожні несесери тощоX

14) бортхарчування та супутні засоби — продукти харчуванняI напоїI інші запаси сухих продуктів і пов’язане з ними обладнанняI які використовуються на борту повітряного суднаX 1R) вантаж — будь-яке майноI крім поштиI бортових припасів та супроводжуваного або засланого багажуI що перевозиться на борту повітряного суднаX

16) вантажна зона — ділянка земліI а також будівліI обладнанняI призначені для оброблення вантажу: перонI вантажні склади та сховищаI місця стоянки транспортних засобівI пов’язані з ними шляхи сполучення тощоX 1T) вантажний склад — будівляI в якій перебуває вантаж на етапі між повітряним і наземним перевезеннями і розміщені засоби оброблення вантажу або зберігається вантаж до його повітряного чи наземного перевезенняX

18) відомий вантажовідправник — вантажовідправникI який відправляє вантаж або пошту за власний рахунок із застосуванням процедуриI що відповідає загальним правилам і стандартам безпекиI що дає змогу перевозити вантаж або пошту на будь-якому повітряному судніX

19) вибухова речовина — тверда або рідка речовина (або суміш речовин)I яка здатна до хімічної реакції з виділенням газів такої температури і тиску та з такою швидкістюI що призводить до пошкодження оточуючих предметів. Піротехнічні речовиниI зокрема такіI що не виділяють газівI належать до вибухових. РечовинаI яка не є вибуховоюI але може утворити вибухонебезпечну атмосферу газуI пару або пилуI не належить до вибуховихX OM) воєнізована охорона — спеціальний підрозділ служби авіаційної безпеки аеропортуI на якого покладені особливі статутні завданняI утворений для охорони повітряних суденI об’єктів та майна суб’єктів авіаційної діяльностіI а також для підтримання необхідного внутрішнього об’єктового режиму в контрольованих зонах аеропортуX O1) дії у відповідь — визначені стандартамиI нормамиI правилами заходиI що здійснюються для запобігання та/або врегулювання кризової ситуаціїI припинення акту незаконного втручанняI іншого протиправного посягання на нормальнуI регулярнуI безпечну діяльність цивільної авіаціїX OO) догляд — процедура контролю на безпеку з використанням технічних або інших засобівI що застосовується для виявлення зброїI вибухових речовинI предметів або пристроївI які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручанняX OP) догляд повітряного судна з метою забезпечення безпеки — ретельний внутрішній і зовнішній огляд повітряного судна з метою виявлення підозрілих предметівI зброї чи інших небезпечних пристроївI предметів або речовинX O4) документI що посвідчує особуI — для громадян України — паспорт громадянина УкраїниI паспорт громадянина України для виїзду за кордонI дипломатичний паспортI службовий паспортI посвідчення особи морякаI посвідчення члена екіпажуI посвідчення особи на повернення в УкраїнуI а у передбачених міжнародними договорами України випадках також інші документиI що можуть використовуватися для виїзду за кордонX для іноземців та осіб без громадянства — паспортний документ іноземцяI виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООНI що підтверджує громадянство іноземцяI посвідчує особу іноземця або особу без громадянстваI надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається УкраїноюX OR) експлуатант — юридична або фізична особаI яка експлуатує чи пропонує свої послуги з експлуатації повітряних суденX O6) загроза вибуху — загрозаI повідомлення про яку надійшло анонімно або іншими каналами і яка містить правдиву чи неперевірену інформацію про теI що безпеці повітряного судна в польоті або на земліI аеропортуI засобу цивільної авіації чи особі може загрожувати вибух від застосування вибухової речовини чи інших предметів або пристроївX OT) зал вильоту — простір між місцем реєстрації та місцем чекання вильоту контрольованої зониX O8) зареєстрований агентI експедитор вантажу — зареєстрована та сертифікована центральним органом виконавчої владиI що реалізує державну політику в галузі авіаціїI юридична особаI яка провадить комерційну діяльність на підставі договору з експлуатантом і забезпечує контроль на безпеку вантажуI кур’єрських і поштових відправлень згідно із законодавствомX O9) засланий багаж — багажI що ненавмисно або через неуважність відокремлений від пасажирів чи екіпажуX PM) зона обмеженого доступуI що охороняєтьсяI — ділянки контрольованої зони аеропортуI які визначені як зони найвищого ризику і в яких на додаток до контролювання доступу застосовуються інші заходи контролю з метою забезпечення безпеки. Як правилоI такими зонамиI зокремаI є всі зониI призначені для пасажирівI що використовують комерційну авіаціюI від пунктів догляду до повітряного суднаI а також перонI зони сортування багажуI включаючи зони обслуговування повітряних суденI в яких перебуває багаж і вантажI розміщені вантажні складиI центри сортування поштиI приміщення служб бортхарчування та прибирання літаківI розташовані в контрольованій зоніX P1) зона прямого транзиту — виділена в міжнародному аеропорту з дозволу відповідних державних органів спеціальна зонаI що перебуває під їх безпосереднім наглядом або контролемI в якій пасажири можуть розміщуватися під час транзиту або пересадкиI не підлягаючи проходженню прикордонного контролюX PO) зона технічного обслуговування повітряних суден — ділянка земліI а також засоби і обладнанняI передбачені для технічного обслуговування суден: перониI ангариI будівлі та майстерніI місця стоянки наземних автотранспортних засобів і пов’язані з ними шляхи сполученняX PP) кібератаки — як правилоI навмисні або ненавмисні (несвідомі) дії з боку сторонніх осібI які створюють загрози нормальному функціонуванню критично важливих інформаційних авіаційних систем суб’єктів авіаційної діяльностіX P4) кіберзагрози цивільній авіації — сукупність факторів діяльності критично важливих інформаційних авіаційних системI що можуть призвести до актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

Основними кіберзагрозами є: витік важливої інформаціїX порушення її цілісності та керованостіX випадки блокування і встановлення несанкціонованого доступуI несанкціоноване (дистанційне) використання критично важливих інформаційних авіаційних системX PR) контрольована зона — робоча площа авіапідприємстваI аеропортуI прилегла до неї територіяI а також розташовані поблизу них приміщенняI доступ до яких контролюєтьсяX P6) контроль на безпеку — спеціальні заходи щодо запобігання внесенню в зони обмеженого доступуI що охороняютьсяI критичні частини цих зон і стерильні зони та на борт повітряного судна зброїI вибухових речовин та інших небезпечних предметівI які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручанняX PT) контрольні органи і служби — державні органи і службиI які здійснюють митний контроль та митне оформленняI прикордоннийI санітарнийI ветеринарнийI фітосанітарнийI радіологічнийI екологічний контрольI контроль за вивезенням з території України культурних цінностейI інші передбачені законом види державного контролю під час перетинання державного кордонуX P8) кризова ситуація — ситуаціяI яка склалася внаслідок вчинення протиправних і навмисних дійI пов’язаних з посяганням на нормальнуI регулярну і безпечну діяльність цивільної авіаціїI що спричинили нещасні випадки з людьмиI майнові збиткиI акти незаконного втручання або які створили реальну загрозу настанню таких наслідківX P9) критичні ділянки зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI — як мінімумI частини аеропортуI до яких більше ніж 4M осіб мають аеропортову перепусткуI яка дає доступ в зону обмеженого доступуI що охороняєтьсяI а також в яку мають доступ пасажириI які вилітають і пройшли контроль на безпекуI частиниI в яких може розміщуватися або зберігатися зареєстрований багажI що пройшов контроль на авіаційну безпекуI за винятком багажуI що охороняєтьсяX 4M) кур’єрські відправлення — перевезення пасажиром-кур’єром багажу на борту повітряного суднаI яке виконує регулярні авіаперевезенняX

41) міжнародний аеропорт — аеропортI визначений державою на її території для приймання і відправлення повітряних суденI що виконують міжнародні повітряні перевезенняI в якому здійснюються митніI прикордонніI санітарніI карантинні (стосовно тварин і рослин) та інші процедуриI передбачені законодавствомX 4O) місце зберігання багажу — місцеI де зберігаються зареєстрований багаж до його відправлення на повітряні суднаI а також засланийI незапитанийI невпізнаний багаж до його відправлення за призначеннямI запитанняI знищення чи вилученняX 4P) місце сортування багажу — місцеI в якому сортується багажI який підлягає відправленнюI для його розподілу за рейсамиX

44) місце стоянки повітряного судна — спеціально виділена ділянка на пероніI призначена для стоянки повітряних суденX 4R) місце чекання пасажирами в контрольованій зоні — простір між залом вильоту та виходом з аеровокзалу до контрольованої зониX

46) можливості та потреби людини — здібності людини і межі її можливостейI а також потребI що впливають на безпеку польотівI авіаційну безпеку та ефективність авіаційної діяльностіX 4T) невпізнаний багаж — багажI що прибув до аеропорту з багажною биркою або без неї і не був одержаний або впізнаний пасажиромX

48) незапитаний багаж — багажI що прибув до аеропорту і не був одержаний або запитаний пасажиромX

49) неконтрольована зона — зона аеропорту та споруди з вільним доступом до нихX RM) несупроводжуваний багаж — багажI який прийнято до перевезення окремо від пасажира і оформлено за авіаційною вантажною накладноюX R1) об’єкт зв’язкуI навігації та спостереження — сукупність інженерно-технічних спорудI наземного радіонавігаційного обладнанняI устаткування електропостачанняI що забезпечує радіонавігаційною інформацією повітряні судна і органи управління повітряним рухомX RO) обладнання для виявлення слідів вибухових речовин — технічна система або поєднання різних технічних засобівI здатних виявляти вибухові речовини в дуже малих кількостях і подавати сигнал про наявність цих речовин в багажі або інших предметахX RP) обладнання для забезпечення безпеки — спеціальні пристроїI призначені для самостійного використання або використання як частини будь-якої системи для забезпечення захисту від актів незаконного втручанняX R4) огляд повітряного судна з метою безпеки — огляд внутрішніх приміщень повітряного суднаI в які пасажири могли мати доступI і огляд багажного відсіку з метою виявлення підозрілих предметівI зброїI вибухових речовин або інших небезпечних пристроївI виробів або речовинX RR) орендарі аеропорту — юридичні та фізичні особи: концесіонериI підприємства громадського харчуванняI ремонтно-технічні та інші службиI які в установленому законодавством порядку орендують приміщення або земельні ділянки території аеропорту для провадження своєї діяльностіX R6) основний (стаціонарний) аварійний оперативний центр — спеціально обладнане приміщення в контрольованій зоні аеропортуI призначене для розміщення штабу керівництва операцією під час урегулювання кризової ситуаціїX RT) особа без права на в’їзд — особаI якій відповідними державними органами відмовлено в праві на в’їзд до цієї країниX R8) пасажирська зона — ділянка земліI а також засоби та обладнанняI призначені для роботи з пасажирськими потоками: перонI будівлі аеровокзалуI місця стоянки автотранспортних засобів і пов’язані з ними шляхи сполученняX R9) перевірений та захищений багаж — зареєстрований багажI який пройшов контроль на безпеку та захищений фізично з метою запобігання вкладенню у нього будь-яких предметівX 6M) перевірка анкетних даних — перевірка особистості та послужного списку особиI включаючи будь-які випадки притягнення до кримінальної відповідальностіI в рамках оцінки можливості здійснення такою особою контролю з метою забезпечення безпеки та/або надання їй права перебування без супроводження в зонах обмеженого доступуI що охороняютьсяX

61) перепустка — документI що видається особамI які працюють в аеропортахI або тимI кому з інших обґрунтованих причин необхідний санкціонований доступ в аеропортI контрольовану зонуI стерильні зони або зони обмеженого доступуI що охороняються. Такий документ дає змогу ідентифікувати особу та встановлені для неї зони доступу. Для подібних цілей видаються і використовуються перепустки на транспортні засобиX 6O) перон — визначена площа сухопутного аеродромуI призначена для розташування повітряних суден з метою посадки або висадки пасажирівI завантаження чи розвантаження пошти та вантажівI заправкиI стоянки або технічного обслуговуванняX 6P) повітряне судно — апаратI що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрямI відмінної від взаємодії з повітрямI відбитим від земної поверхніX

64) поштові відправлення — кореспонденція та інші речіI відправлені відповідно до законодавстваX 6R) працівник правоохоронних органів на борту — особаI уповноважена урядом держави експлуатанта та урядом держави реєстрації на розміщення на борту повітряного судна з метою захисту цього повітряного судна і присутніх на його борту пасажирів від актів незаконного втручанняI за винятком осібI залучених виключно для забезпечення особистого захисту одного або декількох конкретних осібI що перебувають на борту повітряного суднаI наприклад особистих охоронцівX

66) програма авіаційної безпеки — оформлені у письмовій формі і прийняті до здійснення заходи для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручанняX 6T) пряма пересадка — пересадка трансферних пасажирів з одного рейсу на інший в одному і тому ж аеропортуX

68) реєстрація пасажирів і оформлення вантажуI багажу на рейс — процес оформлення пасажирівI багажу і вантажу для прийняття до перевезення на визначений рейсX

69) робоча площа аеродрому — частина аеродромуI призначена для зльотуI посадки та руління повітряних суденI яка складається з площі маневрування і перону (перонів)X TM) рухомий аварійний оперативний центр — причіп або самохідний транспортний засібI обладнаний необхідними засобами зв’язку для роботи штабу керівництва під час урегулювання кризової ситуаціїX T1) ручна поклажа (незареєстрований багаж) — багаж пасажираI який за згодою перевізника перебуває під час перевезення в салоні повітряного судна без оформлення багажної квитанції та видачі багажної ідентифікаційної биркиI під контролем і відповідальністю пасажира та позначається спеціальною биркоюX TO) сертифікація (схвалення) — процедура підтвердження відповідності суб’єкта або об’єкта авіаційної діяльності встановленим вимогам законодавстваI у тому числі авіаційним правилам УкраїниI та видання відповідного сертифікатаX TP) сертифікація персоналу — підтвердження відповідності персоналу кваліфікаційним вимогам з питань авіаційної безпекиI які встановлено центральним органом виконавчої владиI що реалізує державну політику в галузі цивільної авіаціїX T4) спеціальні категорії багажу — категорії багажуI до яких з об’єктивних причин повинні застосовуватися спеціальні процедури контролю на безпеку або які можуть звільнятися центральним органом виконавчої владиI що реалізує державну політику в галузі цивільної авіаціїI від контролю на безпекуX TR) стерильна зона — зона між пунктом контролю на безпеку і повітряним судномI доступ до якої контролюється (зона обмеженого доступуI що охороняється)X T6) суб’єкт авіаційної діяльності — фізичні та юридичні особи незалежно від форми власностіI підпорядкованостіI які провадять діяльність у галузі цивільної авіаціїX TT) суб’єкт наземного обслуговування — суб’єкт авіаційної діяльностіI який надає послуги з наземного обслуговуванняX T8) технічний захист критично важливих інформаційних авіаційних систем — діяльністьI яка спрямована на протидію кіберзагрозам цивільній авіації для унеможливлення блокування або втручання в системиI забезпечення цілісностіI доступності і контрольованості інформаціїI що використовується в системахX T9) транзитні пасажири — пасажириI які відправляються з аеропорту тим самим рейсомI яким вони прибулиX 8M) трансферний багаж — багажI який перевантажується з одного рейсу на іншийX

81) трансферні пасажири — пасажириI які здійснюють пересадку з одного рейсу на іншийX 8O) тривогаI пов’язана із загрозою вибухуI — стан тривогиI оголошений центральним органом виконавчої владиI що реалізує державну політику у галузі цивільної авіаціїI з метою нейтралізації можливих наслідківI пов’язаних з надходженням інформації про загрозу від анонімного джерелаI або зумовлений виявленням підозрілого пристрою чи предмета на борту повітряного суднаI в аеропорту або в межах розташування будь-якого об’єктаI засобу чи служби цивільної авіаціїX 8P) уповноважена особа (персонал) — особаI яка пройшла згідно із законодавством навчання за спеціальністю та навчання з авіаційної безпеки за напрямом роботиI склала іспитиI отримала сертифікат встановленого зразка та згідно з наказом керівника суб’єкта авіаційної діяльності допущена до виконання службових обов’язківI у тому числі із забезпечення авіаційної безпекиX

84) уразлива точка — засібI споруда чи обладнанняI пошкодження або знищення яких може призвести до значних порушень у функціонуванні суб’єкта авіаційної діяльності та становити загрозу безпеці авіаціїX 8R) фізичний контроль — процедура здійснення контролю на безпеку уповноваженими особами шляхом фізичного огляду ручної поклажі та багажу без використання технічних засобів контролю на безпекуX

86) член екіпажу — особаI призначена експлуатантом для виконання визначених обов’язків на борту повітряного судна протягом польоту.

4. Інші терміниI що використовуються у цій ПрограміI вживаються у значенніI наведеному у Повітряному кодексі УкраїниI додатках до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та законодавчих актах України.

–  –  –

R. Мета Програми полягає у визначенні засад для забезпечення авіаційної безпекиI регулярності та ефективності польотів шляхом введення правилI практики та процедурI які передбачають заходи захисту від актів незаконного втручання.

6. Основним завданням Програми є розподіл обов’язківI встановлення правил впровадження та здійснення заходів забезпечення авіаційної безпеки пасажирівI авіаційного персоналу та персоналуI який задіяний в авіаційній діяльностіI повітряних суденI майнаI яке перевозиться повітряними суднамиI об’єктів суб’єктів авіаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування.

T.

Підтримка відповідного рівня авіаційної безпеки здійснюється за такими основними напрямами:

жодне повітряне судноI внесене до Державного реєстру цивільних повітряних суден УкраїниI або іноземне повітряне судно не може вилітати з або прилітати до аеропортів України за відсутності документівI які дають таке право згідно з Правилами надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів УкраїниX жодна особа або транспортний засіб не може увійти або заїхати в контрольовану зону без перепусткиI а у стерильні зони та зони обмеженого доступуI що охороняютьсяI без перепустки та проходження контролю на безпекуI який повинен здійснюватися належним чином на постійній основіX жодна особа не може бути допущена на борт повітряного судна без відповідного дозволу уповноваженої посадової особи суб’єкта авіаційної діяльностіX предмети та обладнанняI а також ручна поклажаI багажI вантажI кур’єрські та поштові відправленняI бортові припасиI бортове харчування не можуть бути взяті на борт повітряного судна без проходження контролю на безпекуX під час виконання авіаційних робіт та базування на злітно-посадкових майданчиках або площадках авіахімробітI організація забезпечення авіаційної безпеки покладається на керівника суб’єкта авіаційної діяльності та командира повітряного суднаX суб’єкт авіаційної діяльності авіації загального призначення та фізична особа — експлуатант повітряного судна повинні забезпечувати авіаційну безпеку в місцях базуванняI стоянок повітряних суден та під час виконання польотівX авіаційний персонал та персоналI задіяний в авіаційній діяльностіI робота якого пов’язана із забезпеченням авіаційної безпекиI можуть бути допущені до провадження такої діяльності лише за наявності відповідних документів з авіаційної безпекиI виданих центральним органом виконавчої владиI що реалізує державну політику у галузі цивільної авіаціїI або навчальними закладамиI сертифікованими цим органомX міжнародні договори про повітряне сполученняI укладені Україною з іншими державамиI повинні містити вимоги з авіаційної безпеки відповідно до стандартів і рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіаціїX співробітництво України з іншими державами з питань запобіганняI відвернення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації України за межами її державного кордону або іноземних цивільних повітряних суден на території України здійснюється на підставі договорів про співробітництво у сфері авіаційної безпеки або окремих запитів авіаційних властей інших держав.

Розділ ІV ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ

8. Міжнародні конвенції:

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від T грудня 1944 р.I до якої Україна приєдналася 1M серпня 199O р. та яка чинна в Україні з 9 вересня 199O p.X Конвенція про злочини та деякі інші актиI що вчиняються на борту повітряних суден (ТокіоI 196P) (Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про приєднання до Конвенції про злочини та деякі інші актиI що вчиняються на борту повітряних суден” від O1 грудня 198T року № RM49-XI)X Конвенція про боротьбу з протизаконним захопленням повітряних суден (ГаагаI 19TM) (ратифікована Президією Верховної Ради Української РСР OT грудня 19T1 р.I набрала чинності з OP березня 19TP року)X Конвенція про боротьбу c незаконними актамиI спрямованими проти безпеки цивільної авіації (МонреальI19T1) (ратифікована Президією Верховної Ради Української РСР 16 січня 19TP року)X Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортахI що обслуговують міжнародну цивільну авіацію (МонреальI

1988)I що доповнює Конвенцію про боротьбу з протизаконними актамиI спрямованими проти безпеки цивільної авіації (ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 14 березня 1989 року № TO4T-ХІ)X Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення (МонреальI 1991) (ратифікована Верховною Радою України P грудня 199T року).

Національні законодавчі акти:

Повітряний кодекс УкраїниX Кримінальний кодекс УкраїниX Кодекс України про адміністративні правопорушенняX Митний кодекс УкраїниX Закон України “Про транспорт”X Закон України “Про міліцію”X Закон України “Про Службу безпеки України”X Закон України “Про державну прикордонну службу України”X Закон України “Про прикордонний контроль”X Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”X інші нормативно-правові акти.

Розділ V

ОРГАНИI ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

9. Уповноваженим органом у сфері авіаційної безпеки цивільної авіації є центральний орган виконавчої владиI що реалізує державну політику в галузі цивільної авіації (далі — уповноважений орган з питань цивільної авіації).

До повноважень уповноваженого органу з питань цивільної авіації у сфері авіаційної безпеки належить:

розробленняI впровадження та забезпечення виконання Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіаціїX реалізація єдиної державної політики у сфері авіаційної безпекиI захисту цивільної авіації від актів незаконного втручанняX підготовка проектів законодавчих актівI що стосуються реалізації державної політики і планування у сфері авіаційної безпекиX визначення та розподіл між центральними органами виконавчої владиI установамиI організаціямиI а також суб’єктами авіаційної діяльності завдань з виконання цієї ПрограмиX подання пропозицій щодо внесення змін до цієї Програми з метою підвищення її ефективностіX здійснення державного нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки суб’єктами авіаційної діяльності (у тому числі іноземними — на території України та українськими — за межами України)I їх захистом від актів незаконного втручанняX перевірка ефективності заходів з авіаційної безпеки у суб’єктів авіаційної діяльностіX проведення аналізу рівня загрози цивільній авіації та можливості суб’єктів авіаційної діяльності нейтралізувати таку загрозуX сертифікація з питань авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльностіI служб авіаційної безпекиI персоналуI який здійснює контроль на безпекуI юридичних та фізичних осібI діяльність яких стосується підготовки персоналуI задіяного у забезпеченні авіаційної безпекиX розроблення вимог щодо підборуI підготовки та сертифікації з питань авіаційної безпеки фізичних осібI діяльність яких пов’язана з підготовкою персоналуI задіяного у забезпеченні авіаційної безпекиI та персоналуI який здійснює контроль на безпекуX організація перевірки заступників керівників суб’єктів авіаційної діяльності з авіаційної безпеки у правоохоронних органахI їх атестація та погодження призначення у разі позитивних результатів перевірки та атестаціїX видача за наявності підстав відповідних сертифікатівI здійснення контролю за виконанням сертифікаційних вимогI анулювання або припинення дії сертифіката (у разі виявлення недоліківI що можуть загрожувати безпеці авіації)X участь у розслідуваннях катастрофI авіаційних подій з ознаками можливого скоєння акту незаконного втручанняX проведення службових розслідувань актів або спроб скоєння актів незаконного втручання на території України та в установленому порядку — стосовно цивільних повітряних суден українських експлуатантів на території інших державX проведення експертизи проектів будівництва нових та реконструкції діючих аеропортівI служб або об’єктів цивільної авіаціїI розташованих у контрольованій зоніI щодо дотримання вимог авіаційної безпекиX нагляд за дотриманням цих вимог під час будівництва та експлуатації.

1M. Міністерство внутрішніх справ України організовує діяльність органів внутрішніх справ та здійснює управління ними щодо забезпечення безпеки цивільної авіаціїI громадян під час забезпечення охорони громадського порядкуI виявленняI розкриття та припинення кримінальних правопорушеньI запобігання правопорушенням та їх припинення на об’єктах суб’єктів авіаційної діяльності та на прилеглій до них територіїI виявлення осібI які можуть становити загрозу для цивільної авіації.

До повноважень органів внутрішніх справ належить:

виявлення кримінальних правопорушеньX участь у розкритті кримінальних правопорушень та розшуку осібI які їх вчинилиI у порядкуI передбаченому кримінальним процесуальним законодавствомX виявлення та припинення адміністративних правопорушеньX охорона і забезпечення громадського порядку в неконтрольованій зоні аеропортуI участь разом з іншими контрольними органами і службамиI службами авіаційної безпеки у забезпеченні громадського порядку в зонах їх відповідальностіX участь у межах повноважень у здійсненні заходів у разі виникнення кризовихI надзвичайних ситуацій з метою реагування на акти незаконного втручанняI загрози вибуху або на інші загрози у сфері діяльності цивільної авіаціїX проведення спільних навчаньI практичних тренувань з метою підготовки до дій у відповідь на акти незаконного втручання.

Органи внутрішніх справ у взаємодії з органами Служби безпеки України здійснюють розшук осібI які надали навмисно неправдиву інформацію щодо підготовки акту незаконного втручання.

Органи внутрішніх справ за запитом суб’єктів авіаційної діяльності проводять перевірку кандидатів-фізичних осіб за наявними обліками Міністерства внутрішніх справ УкраїниI за результатами якої подають інформацію зазначеним суб’єктам для прийняття рішення про надання права таким особам перебувати без супроводження у контрольованих та стерильних зонахI зонах обмеженого доступуI що охороняютьсяI та критичних частинах таких зон аеропортів.

11. Міністерство оборони України забезпечує здійснення заходів з відвернення або ліквідації наслідків актів незаконного втручання у військових секторах аеродромів спільного використання та вживає заходів до виявлення та знешкодження вибухових пристроїв.

1O. Центральний орган виконавчої владиI що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспортуI у межах своїх повноважень бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань авіаційної безпеки цивільної авіації та затверджує їх у встановленому порядку.

1P. Центральний орган виконавчої владиI що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’яI здійснює заходи щодо запобігання занесенню в Україну повітряним транспортом особливо небезпечних хвороб.

14. Центральний орган виконавчої владиI що реалізує державну політику у сфері цивільного захистуI здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої владиI підприємствI установ та організацій незалежно від форми власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівняI зокрема пов’язаних з техногенними проявами терористичної діяльності та іншими її видамиX бере участь у заходах з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення антитерористичних операцій.

1R. Центральний орган виконавчої владиI що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордонуI через органи охорони державного кордонуI у зоні відповідальності яких розташовані пункти пропуску для повітряного сполученняI в межах своїх повноважень протидіє спробам незаконного переміщення через державний кордон зброїI наркотичних засобівI психотропних речовин і прекурсорівI боєприпасівI вибухових речовинI матеріалів та предметівI заборонених до переміщення через державний кордон.

16. Центральний орган виконавчої владиI що забезпечує формування та реалізує державну політику у податковій та митній сферіI здійснює безпосереднє керівництво митною справоюI організацію і контроль діяльності органів доходів і зборів щодо взаємодії із службами авіаційної безпеки міжнародних аеропортів у запобіганні незаконному розміщенню на повітряних суднахI які виконують міжнародні рейсиI зброїI вибуховихI отруйнихI радіоактивних та інших небезпечних речовин і предметівI а також перевезенню заборонених вантажів.

1T. Служба безпеки УкраїниI яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністюI здійснює заходиI спрямовані на запобігання актам незаконного втручанняI протидія яким належить до її компетенції. Забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України у межах його повноважень організацію і проведення операцій щодо припинення актів незаконного втручання у сфері боротьби з тероризмом.

Служба безпеки України також організовує та через свої відповідні регіональні органи здійснює у взаємодії з органами внутрішніх справ розшук осібI які надали навмисно неправдиву інформацію щодо підготовки акту незаконного втручанняI та притягнення їх до відповідальності згідно із законом.

Регіональні органи Служби безпеки України за запитом суб’єктів авіаційної діяльностіI інших юридичних осіб здійснюють спеціальну перевірку фізичних осібI яким надається право перебування без супроводження у контрольованих та стерильних зонахI зонах обмеженого доступуI що охороняютьсяI та критичних частинах таких зон аеропортів.

За результатами зазначеної перевірки регіональний орган надає письмовий висновок щодо можливості надання особамI стосовно яких проводиться перевіркаI допуску до таких зон.

18. Забезпечення авіаційної безпеки в суб’єктах авіаційної діяльності покладається на службу авіаційної безпеки. Порядок організаціїI структураI завдання та функції зазначеної службиI а також правила її сертифікації встановлюються Положенням про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності та Правилами сертифікації служб авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльностіI які розробляються уповноваженим органом з питань цивільної авіації та затверджуються в установленому порядку.

Створення служб авіаційної безпеки в аеропортах та провайдерах аеронавігаційного обслуговування є обов’язковим.

Суб’єкт авіаційної діяльностіI який не має сертифікованої служби авіаційної безпекиI передає обов’язки із забезпечення певних видів авіаційної безпеки відповідним сертифікованим службам авіаційної безпеки аеропортів шляхом укладення з ними договорівI якими встановлюються праваI обов’язки та відповідальність на час провадження такої діяльності.

19. В аеропорту відповідальність за виконання цієї ПрограмиI розроблення та впровадження програми авіаційної безпеки аеропорту покладається на керівника аеропортуI який безпосередньо звітує перед уповноваженим органом з питань цивільної авіації про розроблення і здійснення заходів авіаційної безпеки.

В аеропортах (на аеродромах) спільного використання розроблення програми авіаційної безпеки за погодженням з командиром військової частини забезпечує керівник аеропорту з визначенням функціональних обов’язківI відповідальності і процедури щодо забезпечення безпеки для кожної сторони в частиніI що її стосується.

OM.

До обов’язків керівника аеропортуI експлуатанта аеродрому в межах цієї Програми належить:

розробленняI погодження з уповноваженим органом з питань цивільної авіації та виконання програми авіаційної безпеки аеропортуI якаI зокремаI повинна містити дані про аеропортI превентивні заходи щодо забезпечення авіаційної безпекиI заплановані заходи щодо врегулювання кризової ситуаціїI а також оновлення такої програми на постійній основіX введення до штатної структури аеропорту посади заступника керівника аеропорту з авіаційної безпеки та наділення його повноваженнями для забезпечення організації виконання програми авіаційної безпеки аеропорту. Призначення на зазначену посаду особи здійснюється тільки після погодження її кандидатури уповноваженим органом з питань цивільної авіаціїX створення аеропортового комітету з авіаційної безпеки згідно з відповідними положеннями цієї ПрограмиX забезпечення служби авіаційної безпеки необхідними матеріальними та людськими ресурсамиI приміщеннямиI обладнаннямI засобами зв’язку та транспортуI форменим одягомX страхування працівників служби авіаційної безпеки як авіаційного персоналуX розроблення програми контролю якості авіаційної безпеки та програми підготовки з авіаційної безпеки персоналуX врахування вимог авіаційної безпеки під час проектуванняI реконструкції та будівництва аеропортуX надання відповідної документації до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою проведення експертизи на відповідність вимогам авіаційної безпекиX внесення до уповноваженого органу з питань цивільної авіації пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпекиX доведення до відома всіх юридичних та фізичних осібI що працюють в аеропорту і яким необхідний доступ до контрольованоїI стерильної зони або зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI вимог цієї Програми та програми авіаційної безпеки аеропорту в частиніI що їх стосуєтьсяI забезпечення виконання ними цих вимогI а також відповідних інструкційI положеньI розроблених на підставі зазначених програмX негайне інформування в установленому порядку уповноваженого органу з питань цивільної авіації та інших органівI задіяних у забезпеченні авіаційної безпеки в аеропортуI про спробу скоєння або скоєння акту незаконного втручанняX щорічне подання до уповноваженого органу з питань цивільної авіації узагальненої інформації про акти незаконного втручанняI їх аналіз та вжиті заходи.

O1. У експлуатанта відповідальність за виконання цієї ПрограмиI розроблення погодженої з уповноваженим органом з питань цивільної авіації та впровадження програми авіаційної безпеки експлуатанта покладається на керівника експлуатантаI який безпосередньо звітує перед уповноваженим органом з питань цивільної авіації про розроблення і здійснення заходів авіаційної безпеки.

У програмі забезпечення авіаційної безпеки експлуатанта визначаються політика експлуатантаI процедури і заходи щодо захисту від актів незаконного втручання пасажирівI авіаційного персоналуI багажуI вантажуI поштових відправленьI бортових припасівI бортхарчуванняI персоналуI задіяного в авіаційній діяльностіI повітряних суденI служб забезпечення діяльності експлуатантаI недопущення вчинення таких актів тощо.

OO. До штатної структури експлуатанта вводиться посада заступника керівника експлуатанта з авіаційної безпеки. Призначення на зазначену посаду особи здійснюється тільки після погодження її кандидатури уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Призначена особа відповідає за організацію виконання програми авіаційної безпеки експлуатанта.

OP. Іноземні експлуатанти з питань авіаційної безпеки керуються вимогами цієї ПрограмиI своєї національної програмиI програмами авіаційної безпеки аеропорту УкраїниI в які виконують польотиI та своєї авіакомпаніїI а також положеннями угод про повітряне сполучення і двостороннє співробітництвоI що укладені з Україною.

Іноземні експлуатантиI які провадять господарську діяльність в УкраїніI або виконують польоти до/з УкраїниI подають до уповноваженого органу з питань цивільної авіації програму авіаційної безпекиI яка розроблена відповідно до вимог цієї ПрограмиI інших законодавчих актівI і на запит — інші документи експлуатанта з питань авіаційної безпеки для визначення їх відповідності законодавству України.

O4. У провайдера аеронавігаційного обслуговування відповідальність за виконання цієї ПрограмиI розроблення та впровадження власної програми авіаційної безпеки покладається на керівника провайдераI який безпосередньо звітує перед уповноваженим органом з питань цивільної авіації про розроблення і здійснення заходів авіаційної безпеки.

У програмі авіаційної безпеки визначаються політика провайдераI процедури і заходи щодо захисту від актів незаконного втручання об’єктів радіонавігаційного забезпеченняI засобівI служб та особового складу провайдераI дії у разі скоєння акту незаконного втручання.

До штатної структури провайдера аеронавігаційного обслуговування вводиться посада заступника керівника провайдера з авіаційної безпеки.

Призначення на зазначену посаду особи здійснюється тільки після погодження її кандидатури уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Призначена особа відповідальна за організацію виконання програми авіаційної безпеки провайдера.

OR.

До обов’язків керівника провайдера аеронавігаційного обслуговування згідно з цією Програмою належать:

організація розроблення і впровадження погодженої з уповноваженим органом з питань цивільної авіації програми авіаційної безпеки провайдераX призначення за погодженням з уповноваженим органом з питань цивільної авіації особи на посаду заступника керівника провайдера аеронавігаційного обслуговування повітряного руху з авіаційної безпекиX встановлення і забезпечення функціонування системи управління авіаційною безпекою (виявлення загрозI розроблення процедур оцінки і зменшення ризику безпекиI проведення моніторингу стану авіаційної безпеки на об’єктах та відпрацювання попереджувальних та превентивних заходів безпекиI контроль за якістю підготовки з авіаційної безпеки диспетчерів тощо)X визначення за погодженням з уповноваженим органом з питань цивільної авіації переліку об’єктів аеронавігаційного обслуговуванняI що підлягають фізичній охороні та захисту за допомогою технічних засобів охорони і шляхом здійснення черговим персоналом наглядуX організація і встановлення на визначених об’єктах пропускної системи та пропускного і внутрішньооб’єктового режимуX організація додаткових заходів безпеки для захисту від руйнування чи розкрадання об’єктівI що розміщуються поза межами контрольованих зон аеропортівX організація і контроль захисту від кіберзагроз операційних данихI порушення цілісності яких і доступності до яких може негативно вплинути на процес надання послуг з аеронавігаційного обслуговування і створити реальну загрозу безпеці польотівX розроблення програми контролю якості авіаційної безпеки та програми підготовки з авіаційної безпеки персоналуX організація застосування технічних засобів контролю на авіаційну безпеку для досягнення достатнього рівня безпеки у найбільш уразливих зонах обмеженого доступу (операційних залах управління повітряним рухомI лінійно-апаратних залахI на аеродромно-диспетчерських вежах тощо)I що охороняютьсяX організація спеціальної перевірки персоналу в правоохоронних органах з метою отримання дозволу на його допуск і перебування без супроводження у контрольованих зонахX забезпечення здійснення контролю за підготовкою і готовністю персоналу до дій у кризових ситуаціяхI пов’язаних із захопленням повітряних суденI та персоналу провайдера аеронавігаційного обслуговування повітряного руху до дій у разі виникнення загрози вибуху чи захоплення об’єктів тощоX контроль за діяльністю керівників регіональних підрозділів і служб провайдера аеронавігаційного обслуговування з питань забезпечення авіаційної безпеки підпорядкованих об’єктівI їх участі в роботі аеропортових комітетів з авіаційної безпеки та взаємодії із правоохоронними органами і заінтересованими організаціями.

O6. Заходи захисту від актів незаконного втручання авіації загального призначенняI а також авіаціїI яка виконує авіаційні роботиI встановлюються та регламентуються ІнструкцієюI яка розробляється уповноваженим органом з питань цивільної авіації та затверджується в установленому порядку.

OT. До обов’язків суб’єктів авіаційної діяльності авіації загального призначення та авіаційних робітI а також фізичної особи — експлуатанта повітряного судна належить розроблення і виконання програми авіаційної безпеки. Така програма погоджується уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

O8. Суб’єкти наземного обслуговування (орендарі аеропорту) з питань авіаційної безпеки провадять діяльність в контрольованій зоні аеропорту відповідно до вимог цієї Програми та програми авіаційної безпеки аеропорту. Кожен суб’єкт наземного обслуговування на підставі цієї Програми та програми авіаційної безпеки аеропорту розробляє програму авіаційної безпеки суб’єктаI яка погоджується з керівником аеропорту.

Керівник суб’єкта наземного обслуговування (орендаря аеропорту) призначає особуI відповідальну за організацію забезпечення авіаційної безпеки у суб’єкта наземного обслуговування (орендаря аеропорту) та взаємодію із службою авіаційної безпеки аеропорту. У разі коли в суб’єкті наземного обслуговування (орендаря аеропорту) створено службу авіаційної безпекиI така особа повинна мати статус заступника керівника суб’єкта наземного обслуговування (орендаря аеропорту) з авіаційної безпеки та пройти погодження в уповноваженому органі з питань цивільної авіації.

Обов’язки і відповідальність суб’єктів наземного обслуговування (орендарів аеропорту) у сфері авіаційної безпеки включаються до програми авіаційної безпеки конкретного аеропорту. Керівник суб’єкта наземного обслуговування (орендаря аеропорту) несе відповідальність згідно із законом за виконання такої програми в частиніI що його стосується.

O9. Суб’єкти авіаційної діяльності після розроблення програми авіаційної безпеки подають її за місцем фактичного розташування на погодження до регіональних органів Служби безпеки УкраїниI органів внутрішніх справI а у разі міжнародних аеропортів — також до відповідних органів охорони державного кордону та доходів і зборів. Після погодження програма подається на затвердження до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

PM. Взаємовідносини суб’єктів авіаційної діяльності з питань захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання регулюються відповідними договорамиI які розробляються на підставі цієї ПрограмиI інших нормативно-правових актів та повинні передбачати заходи захисту від актів незаконного втручанняI розподіл правI обов’язків та відповідальності сторін.

Розділ VI КООРДИНАЦІЯ ТА ЗВ’ЯЗОК

P1. З метою координації та взаємодії на державному рівні органів виконавчої влади та правоохоронних органівI задіяних у забезпеченні виконання цієї ПрограмиI утворюється Міжвідомча комісія з авіаційної безпекиI яка є дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Положення про Міжвідомчу комісію з авіаційної безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України.

PO. У кожному аеропорту з метою координації розроблення та здійснення заходів і процедур з авіаційної безпеки створюється аеропортовий комітет з авіаційної безпеки.

Положення про аеропортовий комітет з авіаційної безпеки затверджується керівником аеропорту.

PP.

До повноважень аеропортового комітету з авіаційної безпеки належить:

координація заходів щодо виконання цієї Програми в аеропортуX здійснення нагляду за виконанням програми авіаційної безпеки аеропортуI в тому числі за застосуванням посилених заходівI що вводяться керівництвом аеропорту та експлуатантамиX визначення та систематичний перегляд вразливих точок в аеропортуI розроблення заходів їх надійного захистуX забезпечення адекватності заходів забезпечення авіаційної безпеки рівню загрозиI їх постійний моніторинг стосовно звичайного режимуI періодів підвищеної загрози та надзвичайних ситуаційX організація проведення на нерегулярній основі перевірок стану авіаційної безпекиX забезпечення виконання рекомендацій щодо вдосконалення заходівI правил і процедур авіаційної безпекиX інформування щокварталу уповноваженого органу з питань цивільної авіації про заходиI правила і процедури забезпечення безпеки в аеропортуI заплановані зміниI а також будь-які проблемиI пов’язані із захистом аеропорту і його службI що не можуть бути вирішені на місцевому рівніX організація навчання та підготовки з питань авіаційної безпекиX контроль за врахуванням вимог авіаційної безпеки під час розширення і реконструкції аеропортуI погодження проектів реконструкції та розширення.

Керівник будь-якого суб’єкта авіаційної діяльностіI що працює у контрольованій зоні відповідного аеропортуI має право вимагати винесення на розгляд комітету питань авіаційної безпекиI які доцільно розглянути на засіданні.

P4. До складу аеропортового комітету з авіаційної безпеки входять:

керівник аеропортуX заступник керівника аеропорту з авіаційної безпекиX представники:

- органу внутрішніх справ в аеропортуX

- органу доходів і зборівI в зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордонX

- органу охорони державного кордонуI у зоні відповідальності якого розташований пункт пропускуX

- військової частини (у разі спільного використання аеродрому)X

- регіонального органу Служби безпеки УкраїниX

- медичної частини аеропортуX

- експлуатантівI які базуються в аеропортуX

- клубу експлуатантівI які виконують польоти в аеропортX

- провайдера (провайдерів) аеронавігаційного обслуговуванняX

- центрального органу виконавчої владиI що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

У разі потреби до складу аеропортового комітету можуть бути включені або запрошені на засідання комітету представники інших суб’єктів авіаційної діяльностіI що працюють у контрольованій зоні аеропорту.

PR. Головою аеропортового комітету з авіаційної безпеки є керівник аеропортуI а за його відсутності обов’язки голови виконує заступник керівника аеропорту з авіаційної безпеки.

P6. Зв’язок із засобами масової інформації з питань авіаційної безпеки здійснює особаI яка призначена керівником уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

PT. З метою підтримки на належному рівні і вдосконалення існуючих заходів із забезпечення авіаційної безпеки уповноважений орган з питань цивільної авіації співпрацює з авіаційними властями іноземних держав.

У рамках співробітництва уповноважений орган з питань цивільної авіації надає на запит іноземної держави інформацію про відповідні положення цієї Програми.

P8. Запити іноземних держав щодо запровадження спеціальних заходів з авіаційної безпеки стосовно рейсівI що виконуються експлуатантами таких держав до/із УкраїниI повинні здійснюватися за рахунок коштів держави-замовника. Такі запити подаються до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

P9. Рішення щодо задоволення запиту іноземної держави про надання допомоги в подоланні кризової ситуації та ліквідації її наслідків приймається Кабінетом Міністрів України.

4M. У разі виникнення потреби надання допомоги іноземною державою Україні щодо припинення акту незаконного втручання та/або ліквідації його наслідків відповідний запит подається від імені Кабінету Міністрів України на адресу уряду відповідної державиI якщо запити уповноваженого органу з питань цивільної авіації чи Міністерства закордонних справ України не були задоволені.

41. Уповноважений орган з питань цивільної авіації з метою здійснення нагляду за станом безпеки цивільної авіації може призначати своїх представників у державах з високою інтенсивністю авіаційних перевезень і робіт українських експлуатантів та в регіонах з високим рівнем загрози цивільній авіаціїI в яких зареєстровані в Україні повітряні судна виконують роботи за договорами (контрактами)I укладеними з міжнароднимиI у тому числі неурядовими організаціямиI а також з відповідними уповноваженими органами інших держав.

Положення про представника затверджується Кабінетом Міністрів України.

4O. У разі отримання інформації про наявність загрози безпеці цивільної авіації іноземної держави уповноважений орган з питань цивільної авіації якнайшвидше повідомляє про це відповідному уповноваженому органу такої держави.

4P. Уповноважений орган з питань цивільної авіації співпрацює з авіаційними властями іноземних держав з питань розроблення Програми підготовки персоналу з авіаційної безпекиI Державної програми контролю якості забезпечення авіаційної безпеки та обміну інформацієюI що стосується цих програм.

44. Двосторонні міжнародні договори про повітряне сполучення між Україною та іншими державами повинні містити вимоги з авіаційної безпеки згідно з рекомендаціями типової статтіI прийнятої на доповнення до резолюції Ради Міжнародної організації цивільної авіації від OR червня 1986 року.

4R. Україна співпрацює з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері науково-дослідної діяльності з питань розроблення нових зразків і технологій щодо виробництва обладнання безпеки цивільної авіації. Під час розроблення такого обладнання необхідно забезпечити врахування людського фактору.

46. Співробітництво уповноваженого органу з питань цивільної авіації з міжнародними організаціями цивільної авіації здійснюється за такими напрямами:

участь в розробленні проектів міжнародних конвенцій та багатосторонніх договорів у сфері авіаційної безпекиX подання пропозицій щодо удосконалення міжнародних стандартів та рекомендованої практики Додатка 1T до Конвенції про Міжнародну цивільну авіаціюI інших документівI що стосуються аспектів авіаційної безпекиX розроблення пропозицій щодо удосконалення aoc 89TP “Керівництво з безпеки для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання” та aoc PM “Політика ЄКЦА в галузі авіаційної безпеки”X участь на постійній або тимчасовій основі в роботі органів міжнародних організацій цивільної авіації (радиI комітетиI групи експертів тощо)I які розглядають питання забезпечення авіаційної безпеки.

4T. Уповноважений орган з питань цивільної авіації співпрацює з міжнародними організаціями цивільної авіаціїI у тому числі в рамках механізму надання державам технічноїI фінансовоїI матеріальної допомоги у сфері авіаційної безпекиI з метою:

приведення законодавства з авіаційної безпеки у відповідність з міжнародними стандартамиX отримання від міжнародних організацій цивільної авіації консультацій щодо організації та методів роботи у сфері авіаційної безпекиX проведення на конфіденційній основі під егідою міжнародних організацій цивільної авіації обстеження і оцінки стану авіаційної безпекиX отримання від міжнародних організацій цивільної авіації рекомендацій щодо навчальних програм у сфері авіаційної безпекиI практичного навчання і участі персоналу в практикумах та навчальних семінарахI що проводяться міжнародними організаціями цивільної авіаціїX придбання через міжнародні організації цивільної авіації обладнання для забезпечення авіаційної безпекиI навчальних засобів та іншого обладнанняI застосування якого підвищує рівень авіаційної безпеки.

48. Уповноважений орган з питань цивільної авіації подає до міжнародних організацій цивільної авіації письмові звіти про акти незаконного втручання.

49. З метою обміну інформацією з питань авіаційної безпеки з міжнародними організаціями цивільної авіації та договірними державамиI іншими міжнародними організаціями уповноважений орган з питань цивільної авіації створює автоматизовану інформаційну систему управління “Авіаційна безпека” з базою данихI яка сприяє оперативному вирішенню питань безпечного функціонування цивільної авіації та використовується під час виникнення кризової ситуації.

Під час створення автоматизованої інформаційної системи управління “Авіаційна безпека” розробляється комплекс заходів щодо забезпечення конфіденційності інформації та її захисту від несанкціонованого доступу.

Така інформація може надаватися на запит іншій заінтересованій державіI з якою Україна уклала відповідну угоду.

RM. З метою недопущення неналежного використання або розголошення інформації з обмеженим доступом з авіаційної безпекиI представленої іншими державамиI або інформації з обмеженим доступомI яка стосується інтересів інших державI в Україні забезпечується належний захист і визначається порядок роботи з такою інформацією. Захист та обробка інформації з обмеженим доступомI що стосується авіаційної безпекиI здійснюються відповідно до законодавства України за встановленими правилами та процедурами.

Розділ VIІ

ЗАХИСТ АЕРОПОРТІВ ТА АКТИВІВ

СУБ’ЄКТІВ АВІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ R1. Керівники аеропортів разом із керівниками суб’єктів авіаційної діяльностіI які провадять її в контрольованій зоні аеропортуI визначають зониI в яких виконуються життєво важливі роботи для безперервного забезпечення безпечної діяльності цивільної авіації в аеропорту. Такі зони визначаються як контрольованіI стерильні та зони обмеженого доступуI що охороняються. У зонах обмеженого доступуI що охороняютьсяI також визначаються їх критичні частини. Критичні частини можуть збігатися із стерильними зонами. Розташування контрольованихI стерильних і зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI та критичних частин позначається на план-схемі аеропортуI яка додається до програми авіаційної безпеки аеропорту.

RO. Порядок допуску та перебування у контрольованихI стерильних і зонах обмеженого доступуI що охороняютьсяI видачі та отримання перепустки регламентуються Правилами організації системи контролю доступу та внутрішньооб’єктового режиму в суб’єктах авіаційної діяльності та на об’єктах цивільної авіації УкраїниI що розробляються уповноваженим органом з питань цивільної авіації та затверджуються в установленому порядку.

На підставі зазначених Правил суб’єкти авіаційної діяльності розробляють відповідні інструкціїI які затверджуються керівником такого суб’єкта та погоджуютьсяI якщо це аеропортI уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

RP. У кожному аеропорту (аеродромі) встановлюється єдина пропускна системаI затверджена керівником аеропорту. Управління цією системоюI організацію виготовлення та прийняття рішення щодо видачі перепустки здійснює заступник керівника аеропорту з авіаційної безпеки.

Керівники суб’єктів авіаційної діяльностіI що постійно працюють у контрольованій зоні аеропорту або аеродромуI подають керівникові аеропорту або аеродрому обґрунтований список осібI яким необхідно отримати дозвіл для перебування без супроводження у відповідній зоні аеропорту або аеродрому.

Персонал юридичних осібI який має допуск до контрольованихI стерильних зонI зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI та критичних частин зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI зобов’язаний мати перепустки з визначенням зонI в яких він може перебуватиI та носити перепустки на видному місці.

R4. Персонал служб авіаційної безпекиI а також персонал юридичних осібI який перебуває без супроводження у контрольованих зонах аеропорту або аеродрому з метою виконання службових обов’язківI повинен пройти спеціальну перевіркуI в тому числі правоохоронних органівI до отримання перепустки та права доступу до таких зон. Працівники правоохоронних органівI які працюють у контрольованій зоні аеропортуI проходять перевірку за місцем службиI про що повідомляється у листі до аеропорту.

У подальшому зазначена перевірка персоналуI що вже має перепусткиI повинна проводитися на регулярній основі один раз на два роки під час заміни перепусток. З урахуванням важливості недопущення скоєння акту незаконного втручання однією з підстав відмови у видачі або заміні перепусткиI зокремаI можуть бути факти участі особи у скоєнні злочинівI наявність судимостей (погашених або непогашених)I психічних захворюваньI наркозалежності або невиконання правил перебування у контрольованій зоні аеропортуI зонах митного чи прикордонного контролю.

Рішення про відмову у видачі перепустки приймається керівником аеропорту або аеродрому за погодженням з представниками правоохоронних органів — членами аеропортового комітету з авіаційної безпеки.

RR. В аеропортахI в яких відкрито пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордонI чи яким надано дозволи на здійснення міжнародних польотівI пропускний та внутрішньооб’єктовий режим узгоджується з органом охорони державного кордонуI в зоні відповідальності якого розташований пункт пропускуI та відповідним органом доходів і зборів.

R6. ОсобаI яка несанкціоновано проникла або спробувала проникнути до контрольованоїI стерильної зони чи зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI на об’єкти суб’єктів авіаційної діяльностіI які розташовані за межами аеропортівI доступ до яких є контрольованим і обмеженимI несе відповідальність згідно із законом.

RT. Відомості про зониI що розташовані за межами аеропорту (якщо такі існують) і визначені як контрольовані або зони обмеженого доступуI що охороняютьсяI викладаються у програмі забезпечення авіаційної безпеки аеропорту (провайдера аеронавігаційного обслуговування).

До зазначених зон можуть належати:

місця розташування засобів зв’язкуI навігації та спостереженняX антенні поляX склади паливно-мастильних матеріалівX інші життєво важливі для безпечної діяльності цивільної авіації зони.

Відповідальність за забезпечення здійснення контролю доступу та дотримання правил перебування у таких зонах покладається на юридичних осібI яким належать такі зони.

R8. Захист контрольованихI стерильних зон та зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI здійснюється підрозділами воєнізованої охорони служб авіаційної безпеки із застосуванням вогнепальної або травматичної зброї та технічних засобів охорони (електронні системи контролю доступуI відеонагляд тощо).

Безпека у неконтрольованій зоніI зокремаI досягається шляхом:

на стадії проектування та будівництва:

- уникнення проектування та будівництва прямих під’їзних доріг до аеровокзалівX

- встановлення на таких дорогах штучних перешкод та бордюрів збільшеної висотиX

- розташування місць паркування та стоянок транспортних засобів на відстані не менш як RM метрів від будівлі аеровокзалуX

- встановлення у аеровокзалах протиударних віконних вітринX

- застосування сміттєвих урнI які у разі вибуху зменшуватимуть його потужністьX

- встановлення достатньої кількості засобів відеоспостереженняX у повсякденній діяльності:

- постійної присутності патрулів органів внутрішніх справX

- залучення оперативних співробітників органів внутрішніх справI які здійснюють оперативне спостереженняX

- контролювання паркінгівI розташованих під аеровокзаламиX

- використання службових собак (відповідно до рівня загрози)X

- контролювання прилеглої території із зовнішньої сторони периметру з метою недопущення несанкціонованого проникнення у контрольовану зону аеропорту.

У разі необхідності керівник аеропорту залучає на договірній основі для посилення захисту аеропорту органи внутрішніх справ.

R9. Порядок доступу до зон прикордонного та митного контролю в міжнародних аеропортах (аеродромах) визначається в установленому законодавством порядку органом охорони державного кордонуI в зоні відповідальності якого розташований пункт пропускуI та відповідним органом доходів і зборів за погодженням з керівником аеропорту.

Під час визначення такого порядку враховуються вимоги пунктів RPI R4I T8I T9 та 81 цієї Програми.

6M. Відповідальність за доступ осіб у контрольовану зонуI зони обмеженого доступуI що охороняютьсяI критичні частини таких зон та стерильні зони аеропорту несе служба авіаційної безпеки аеропорту та керівники підрозділів аеропортуI інших юридичних осібI працівники яких працюють в аеропорту.

Керівник аеропорту несе відповідальність за створення та підтримання у робочому стані огорожі контрольованої зони (зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI стерильної зони) відповідно до закону. Кожна юридична особаI що базується в аеропортуI несе відповідальність за підтримання в робочому стані огорожі периметра аеродрому на ділянці розташування своїх об’єктів згідно із законодавством та договоромI укладеним з аеропортомI за винятком контрольних органів і служб.

61. Керівник аеропорту визначає кількість та місця розташування контрольно-пропускних пунктів у огорожі контрольованої зони аеропорту (у разі потреби — стерильних зонI зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI та критичних частин таких зон) і забезпечує їх надійний захист.

6O. ОсобиI які пройшли реєстрацію на рейс та мають статус пасажираI прямують до стерильної зони та критичних частин зон обмеженого доступуI що охороняються (наприкладI зали вильоту)I тільки через пункти контролю на безпеку з проходженням догляду та пред’явленням під час входу до пункту контролю на безпеку дійсного документаI що посвідчує особуI та оформленого в установленому порядку посадкового талона.

Після проходження догляду пасажири прямують до повітряного судна тільки у супроводі уповноваженої особи аеропорту або суб’єкта наземного обслуговування під контролем служби авіаційної безпеки.

6P. Члени екіпажівI які не мають постійної перепустки в аеропортI в якому розташоване їх повітряне судноI прямують до нього після пред’явлення завдання на політI генеральної декларації — у разі вильоту за кордонI документівI що посвідчують особуI та документів на право професійної діяльностіI обов’язкового проходження контролю на безпеку та у супроводі уповноваженої особи аеропорту або суб’єкта наземного обслуговування.

Фізична особа — експлуатант повітряного судна має також пред’явити реєстраційне посвідчення повітряного судна.

64. Керівники суб’єктів авіаційної діяльності опрацьовують систему заходів щодо впорядкування пропускного режимуI виготовленняI видачіI обліку та контролю за використанням перепусток для допуску транспортних засобів до контрольованихI стерильних зонI зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI та їх критичних частин відповідно до пунктів R1 та RO цієї Програми.

Доступ транспортних засобівI які не задіяні у технологічному процесіI пов’язаному з діяльністю щодо безпосереднього обслуговування повітряних суденI пасажирівI членів екіпажуI підрозділів аеропорту та експлуатантівI обмежується.

З метою забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання керівник аеропортуI його заступник з авіаційної безпеки зобов’язані організовувати разом з відповідними органами внутрішніх справ евакуацію на штрафмайданчики транспортних засобівI які розташовуються на неконтрольованій території аеропорту з порушенням законодавства та можуть створити небезпеку.

Евакуація проводиться за рішенням відповідального працівника органу внутрішніх справ за погодженням з керівником аеропорту.

6R. Керівник експлуатанта несе відповідальність за забезпечення безпеки повітряних суденI перелік яких наведено у сертифікаті експлуатанта або які експлуатуються ним згідно з договором.

Фізична особа — експлуатант повітряного судна несе відповідальність за забезпечення авіаційної безпеки власного повітряного судна.

66. Суб’єкти авіаційної діяльності вживають належних заходів для захисту повітряних суден від актів незаконного втручання згідно з Правилами організації охорони повітряних суден та об’єктів суб’єктів авіаційної діяльностіI які розробляються уповноваженим органом з питань цивільної авіації та затверджуються в установленому порядку.

На підставі зазначених Правил суб’єкти авіаційної діяльності розробляють відповідні інструкціїI які після погодження уповноваженим органом з питань цивільної авіації затверджуються керівником підприємства.

6T. Повітряні суднаI що перебувають у зоні обмеженого доступуI що охороняєтьсяI повинні постійно бути під наглядом відповідальної особи:

стрільця воєнізованої охорони та диспетчера підрозділу відеонагляду служби авіаційної безпеки аеропортуI якщо судно здано під охоронуX відповідального працівника експлуатанта (інженер авіаційнотехнічного підрозділуI командир повітряного суднаI черговий зміни підрозділу авіаційної безпеки тощо) у разі проведення на ньому робіт.

У разі коли повітряне судно не використовується і не обслуговуєтьсяI його двері та люки повинні бути зачиненіI а обладнання для доступу на нього — прибране. Повітряне судно здається під охорону тільки в опечатаному стані.

З метою виявлення зброїI вибухових та інших небезпечних предметів і пристроїв під час підготовки такого повітряного судна до польоту екіпаж повинен провести передпольотний огляд та документально його оформити.

68. Повітряні суднаI що перебувають у технічних зонах контрольованих зон для проведення регламентних робіт або відстоюI повинні бути під контролем посадової особи експлуатантаI якщо воно не здано під охорону службі авіаційної безпеки.

Зазначене повітряне судно може потрапити до зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI та бути допущено до виконання польотів лише після проведення його догляду з метою безпеки та складення відповідного акта.

69. Повітряні судна з питань забезпечення авіаційної безпеки повинні мати:

конструкцію дверей та перегородки до кабіни льотного екіпажуI що зводить до мінімуму ймовірність їх пробивання кулями вогнепальної зброї та осколками гранатиI а також насильницького вторгненняX систему внутрішнього зв’язку між салоном (вантажним відсіком) і кабіною льотного екіпажу. Пасажирські повітряні суднаI крім тогоI — налагоджену систему сигналізації “небезпека”X замок на дверях з внутрішнього боку кабіни екіпажуI який відкривається та закривається з робочого місця кожного пілотаI — систему контролю за доступом до кабіни льотного екіпажу та відеонаглядX штатні пристрої проти угонуX прилади для проведення спеціального догляду повітряного судна:

поворотне дзеркалоI маркери для маркування перевірених місцьI ліхтарі та інше.

TM. Двері до кабіни льотного екіпажу повинні перебувати у закритому та замкнутому положенні з моменту закриття всіх зовнішніх дверей повітряного судна після посадки пасажирів до відкриття будь-яких таких дверей для їх висадкиI крім випадківI коли необхідно забезпечити можливість входу або виходу осібI які на це мають право.

T1. Експлуатанти повинні вживати заходів для виключення можливості залишення пасажирами будь-яких предметів і речей на борту повітряного суднаI зокрема під час транзитних зупинок.

TO. У разі надходження повідомлення про загрозу здійснення акту незаконного втручання персоналI який отримав таку інформаціюI зобов’язаний поінформувати всіх заінтересованих сторін згідно із схемою оповіщенняI що розробляється для таких випадків у кожному суб’єкті авіаційної діяльності.

TP. Експлуатант проводить перевірку (доглядI оглядI спеціальний догляд) повітряного судна за участю підготовлених фахівців. Для виконання таких перевірок експлуатант розробляє відповідні інструкції та схемиI що затверджуються керівником експлуатанта та подаються до служб авіаційної безпеки аеропортів. Доцільність проведення оглядуI доглядуI спеціального догляду повітряного судна встановлюється на підставі результатів оцінки рівня загрози та ризиківI яку проводить уповноважений орган з питань цивільної авіації.

T4. З метою забезпечення безпеки уповноважений орган з питань цивільної авіації має право доручити керівникові аеропорту організувати здійснення контролю на безпеку пасажирівI ручної поклажіI багажуI вантажуI кур’єрських і поштових відправленьI що прибувають з аеропортівI розташованих у регіонах з підвищеним рівнем загрозиI або з тихI в яких контроль на безпеку не здійснювався належним чином.

TR. У разі отримання перед вильотом інформації про знаходження на борту повітряного судна небезпечних предметів і речовинI таке повітряне судно повинне бути розвантажене (у тому числі багаж)I а пасажири та екіпаж з ручною поклажею повинні бути висаджені. Завантаження і продовження польоту такого повітряного судна може бути дозволено тільки після догляду з метою забезпечення безпеки повітряного суднаI пасажирівI їх ручної поклажіI багажуI вантажуI бортових запасів і припасів тощо та складення відповідного акта.

T6.

З метою запобігання несанкціонованому доступу та використанню повітряних суден суб’єкти авіаційної діяльності авіації загального призначення та авіаційних робітI а також фізична особа — експлуатант повітряного судна повинні забезпечувати практичні та технічні заходиI які включаютьI але не обмежуються:

фізичні засоби обмеження доступу до повітряних суден: фізична охоронаI охоронне освітленняI відеонагляд тощоX попереджувальні знаки щодо обмеження доступу до контрольованої території злітно-посадкового майданчикуI площадок авіахімробітX пристрої проти угону в конструкції повітряних суден на паливнихI електричних та інших системах або зйомних частинах конструкціїX наявність запірних пристроїв на кабіні льотного екіпажу (у разі наявності) або на самому повітряному судні.

TT.

Захист об’єктів радіонавігаційного забезпечення засобів і служб здійснюється шляхом:

встановлення огорожі периметра об’єктівX введення пропускного та внутрішньооб’єктового режиму на об’єктахX використання технічних засобів охорониX попередження від навмисних та ненавмисних радіоперешкодX здійснення охорони об’єктівI що розташовані поза межами контрольованої зони аеропортуI працівниками служби авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності або працівниками органів внутрішніх справI або персоналом суб’єктів охоронної діяльностіI які мають ліцензію на провадження охоронної діяльності та пройшли відповідне навчання з авіаційної безпекиX здійснення нагляду за обстановкою на об’єктах черговим персоналом суб’єктів авіаційної діяльностіX використання службових собак.

Суб’єкт авіаційної діяльностіI який експлуатує наземні засоби радіотехнічного забезпечення:

визначає за погодженням з уповноваженим органом з питань цивільної авіації перелік об’єктів радіонавігаційного забезпеченняI що підлягають охороніI та дублюючі об’єкти радіонавігаційного забезпечення на випадок виходу з ладу основнихX відповідає за стан доріг до віддалених об’єктів радіонавігаціїI що перебувають на їх утриманніI для забезпечення оперативного прибуття групи реагування в разі надходження інформації про спробу проникнення сторонніх осіб до таких об’єктів.

T8. Аварійно-рятувальні сили та засобиI які залучаються до виконання аварійно-рятувальних робіт з метою ліквідації пожежI аварійI стихійного лихаI забезпечення аварійної посадки повітряного суднаI та працівники екстреної (швидкої) медичної допомоги в разі нещасних випадків пропускаються безперешкодно в контрольовану зону суб’єкта авіаційної діяльності. Пересування таких транспортних засобів у контрольованій зоні здійснюється у супроводі працівника служби авіаційної безпеки. Про виклик транспортних засобів екстреної (швидкої) медичної допомогиI аварійно-рятувальних бригад та пожежних команд контролерам контрольно-пропускних пунктів аеропортів повідомляє начальник чергової зміни служби авіаційної безпеки.

–  –  –

T9. З метою запобігання несанкціонованому пронесенню або поміщенню на борт повітряного судна зброїI вибухових речовин і пристроївI інших предметівI що можуть бути використані для здійснення акту незаконного втручанняI у кожному аеропорту щодо всіх фізичних осібI які потрапляють до стерильних зонI зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI та критичних частин таких зонI їх особистих речейI до якихI зокремаI належать ручна поклажа та багажI а також вантажуI поштиI бортприпасівI бортхарчуванняI засобівI які використовуються у виробничій та службовій діяльностіI тощо здійснюється контроль на безпеку.

Правила здійснення контролю на безпеку регламентуються Інструкцією з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах УкраїниI яка розробляється уповноваженим органом з питань цивільної авіації та затверджується в установленому порядку.

На підставі зазначеної Інструкції суб’єкт авіаційної діяльностіI що здійснює контроль на безпекуI розробляє відповідні технологіїI які затверджуються його керівником після погодження уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

8M. Пасажири та члени екіпажу повинні пройти догляд до отримання дозволу піднятися на борт повітряного судна або до тогоI як пройти до стерильної зониI критичних частин зон обмеженого доступуI що охороняються.

Ручна поклажа і багажI які члени екіпажу та пасажири мають при собіI повинні бути пред’явлені для проходження догляду.

81. Стерильні зони та критичні частини зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI до яких проходять пасажири після доглядуI оснащуються надійними запорами та засобами контролю за всіма точками доступу до таких зон. Перед початком пропуску пасажирівI такі зони та критичні частиниI доступ до яких не контролюється на постійній основіI повинні бути ретельно перевірені працівниками служби авіаційної безпекиI які здійснюватимуть контроль на безпекуI з метою виявлення сторонніх предметів.

Контроль за входами та виходами із стерильних зон покладається на старшого зміни підрозділу контролю на безпеку служби авіаційної безпеки аеропортуI а із зон прикордонного контролю в міжнародних аеропортах (в яких такі зони збігаються із стерильними зонами) — також на старшого зміни в пункті пропуску органу охорони державного кордону.

8O. Догляд здійснюється уповноваженим персоналом підрозділів контролю на безпеку служб авіаційної безпеки щодо пасажирівI членів екіпажуI їх ручної поклажі і багажуI особистих речей з використанням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку.

Конкретна інформація про використання такого обладнання повинна міститися у програмах авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності.

8P. Ручний контроль на безпеку ручної поклажі і багажу та особистий контроль на безпеку особи застосовується завжди у разі виявлення за допомогою спеціальних технічних засобів контролю на безпеку підозрілих предметів у ручній поклажіI багажіI особистих речах або на тілі особи.

Конкретна інформація щодо відповідних процедур та правил ручного контролю на безпеку пасажирівI ручної поклажі і багажу повинна міститися у програмах авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності та технологіяхI які розробляються відповідно до пункту T9 цієї Програми.

84. Як додатковий захід забезпечення безпеки застосовується вибірковий ручний контроль на безпеку пасажирівI членів екіпажівI їх ручної поклажіI багажу та особистих речей. Така процедура повинна охоплювати не менш як 1M відсотків усіх пасажирів і понад 1M відсотків одиниць ручної поклажі і багажу. У разі використання для догляду фізичних осіб металодетекторів другого рівняI а для багажу — автоматизованих багаторівневих систем догляду або системи “ТІР” — мінімальний відсоток вибіркового ручного контролю на безпеку не встановлюється.

Обсяги вибіркового ручного контролю на безпеку визначаються відповідно до оцінки поточного та прогнозованого рівня загроз цивільній авіаціїI яку встановлює уповноважений орган з питань цивільної авіації.

8R. Перелік предметів і речовинI заборонених для пронесення в стерильні зониI зони обмеженого доступуI що охороняютьсяI та критичні частини таких зон та/або для перевезення на борту повітряного судна визначається Авіаційними правилами України.

У кожному аеропорту з метою інформування пасажирів і прийняття ними обґрунтованих рішень щодо недопущення перевезення заборонених предметів та речовин розробляються і встановлюються в зонах реєстрації та перед зонами контролю на безпеку інформаційні таблоI транслюються фільмиI оголошення тощо.

Персонал суб’єктів авіаційної діяльностіI який працює у сфері бронювання та продажу пасажирських і вантажних перевезеньI повідомляє особіI що купує квиткиI про заборону перевезення небезпечних предметів та речовин.

86. ПредметиI що заборонені для перевезення повітряним транспортомI вилучаються персоналомI який здійснює контроль на безпекуI із складенням відповідного акта. Такі предметиI якщо вони не є зброєюI вибуховим пристроєм або речовиноюI іншими предметамиI що можуть бути використані для здійснення акту незаконного втручанняI зберігаються в аеропорту не більше 1R діб відповідно до договору про зберігання на платній основі. ПроцедуриI що виконуються за таких обставинI викладаються у технологіяхI які розробляються відповідно до пункту T9 цієї Програми.

Заборонені для перевезення в салоні повітряного суднаI але дозволені для перевезення пасажирським повітряним транспортом предмети та речовини перевозяться у багажі пасажира.

8T. За фактом виявлення зброїI вибухових пристроїв і речовинI інших предметівI що можуть бути використані для здійснення акту незаконного втручанняI посадова особа служби авіаційної безпеки аеропорту повідомляє представникам авіакомпаніїI органів внутрішніх справI органу доходів і зборівI органу охорони державного кордону та регіонального органу Служби безпеки України за місцем розташування аеропорту. У разі відсутності складу кримінального правопорушення рішення про допуск до польоту особиI у речах якої виявлено заборонені для перевезення предметиI приймає представник авіакомпаніїI а за його відсутності — командир повітряного судна.

88. ОсобаI яка відмовляється від проходження контролю на безпеку або пред’явлення для такого контролю ручної поклажі і багажуI що їй належитьI до перевезення повітряним судном не допускається.

89. Заходи щодо забезпечення авіаційної безпеки повинні виключати можливість контакту між пасажирамиI які пройшли доглядI та особамиI які не пройшли такого доглядуI в тому числі з авіаційним персоналомI який не має відношення до обслуговування відповідного рейсуI та пасажирами рейсівI що прибувають з інших аеропортів.

У разі доставки пасажирів до повітряного судна наземним транспортом керівництво суб’єкта авіаційної діяльностіI відповідальне за таку доставкуI забезпечує можливість посадки у такий транспорт тільки уповноваженого персоналу та пасажирів конкретного рейсуI які пройшли контроль на безпеку.

9M. У разі контакту між пасажирамиI які пройшли контроль на безпекуI і особамиI які не пройшли такий контрольI обов’язково проводяться такі дії:

стерильна зона та критичні частини зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI повністю звільняютьсяI і служба авіаційної безпеки проводить їх ретельний оглядX пасажири та їх ручна поклажа підлягають повторному доглядуX якщо пасажириI які готуються до вильотуI увійшли до повітряного судна після випадкового контакту з особамиI які не пройшли контроль на безпекуI в такому повітряному судні провадиться огляд з метою забезпечення безпеки.

91. У разі надходження інформації після вильоту повітряного судна про неналежне здійснення заходів контролю на безпеку під час підготовки міжнародного рейсу уповноважений орган з питань цивільної авіації терміново інформує про це відповідний уповноважений орган цивільної авіації аеропорту прибуття повітряного судна.

9O. Керівництво суб’єктів авіаційної діяльностіI що виконують пасажирські перевезенняI зобов’язані включати до своїх програм авіаційної безпеки та здійснювати відповідні заходи з метою запобігання доставленню на борт повітряного судна транзитними і трансферними пасажирами заборонених предметів і речовин.

9P. Такі заходи включаютьI але не обмежуютьсяI проведення догляду транзитних і трансферних пасажирівI їх ручної поклажі та багажу перед потраплянням до стерильних зон та критичних частин зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI виключенням можливості їх доступу до свого зареєстрованого багажуI контакту таких пасажирів з особамиI які не пройшли контроль на безпеку тощо.

Керівництво аеропортів зобов’язане проектувати та забезпечувати обладнання приміщень аеровокзалів таким чиномI щоб спростити процедуру догляду транзитних і трансферних пасажирів та їх багажу.

У разі потреби уповноважений орган з питань цивільної авіації запроваджує процес визнання і застосовує на постійній основі процедури (у разі необхідності — у співпраці з іноземною договірною державою) для забезпечення догляду на належному рівні транзитних і трансферних пасажирівI їх ручної поклажі та багажу в пункті відправлення і захисту від несанкціонованого втручання під час переміщення таких пасажирів від пункту догляду в аеропорту вильоту до борту повітряного суднаI що вилітаєI та в аеропорту трансферу.

94. Авіаційний персоналI інший персонал суб’єктів авіаційної діяльностіI працівники контролюючих органівI інші фізичні особиI що не є пасажирамиI у разі службової необхідності проходять до стерильної зониI зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI та критичних частин таких зон через службові контрольно-пропускні пункти з обов’язковим проходженням догляду.

ОсобиI яким за своїми службовими обов’язками необхідно проносити заборонені предмети та предметиI що можуть бути використані для здійснення акту незаконного втручанняI до зон обмеженого доступуI що охороняютьсяI та критичних частин таких зонI повинні мати дозвіл на право пронесення таких предметів та речовин через контрольно-пропускні пункти.

Такий дозвіл надається наказом керівника аеропорту за обґрунтованими заявами керівників юридичних осібI що працюють в аеропорту.

Визначення приналежності особам таких предметів проводиться перед тимI як особі буде дозволено проносити предмети через контрольнопропускний пункт та проходити догляд.

9R. У разі надходження достовірної інформації про прибуття до аеропорту транзитних пасажирів з аеропортуI в якому догляд проводився на неналежному рівніI керівник транзитного аеропорту забезпечує проведення повторного догляду пасажирівI їх ручної поклажі та багажу з метою виявлення предметів і речовинI заборонених до перевезення повітряним судном.

96. ПасажириI які мають дипломатичний статусI проходять догляд на загальних підставах.

Контроль на безпеку дипломатичної пошти та консульських валіз здійснюється тільки із застосуванням технічних засобів контролю на безпеку або біосенсорів.

Дипломатична пошта та консульська валіза не підлягають розпечатуванню та затримці. Усі відправленняI що становлять дипломатичну пошту та консульські валізиI повинні мати видимі зовнішні ознакиI що визначають їх характерI та можуть містити лише дипломатичні документиI службову кореспонденцію або предметиI призначені для службового користування. У разі виявлення серйозних підстав вважатиI що в дипломатичній пошті або консульській валізі містяться не зазначені документиI кореспонденція або предметиI уповноважені органи можуть вимагатиI щоб дипломатична пошта або консульські валізи були розпечатані уповноваженим представником дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави в Україні. У разі коли такий представник відмовляється виконати зазначену вимогуI дипломатична пошта та консульська валіза повертаються відправнику.

9T. Від проходження контролю на безпеку звільняються:

особиI що охороняються державою згідно із Законом України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”X офіційні особи іноземних державI які згідно з протоколом перебування в Україні підлягають державній охороніX ручна поклажаI багажI що належать зазначеним особам.

98. Порядок організаціїI виконання та забезпечення повітряних перевезень осібI зазначених у пункті 9T цієї ПрограмиI визначається Кабінетом Міністрів України.

99. Догляд пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або інвалідівI які не можуть самостійно пересуватисяI та осібI які їх супроводжуютьI а також ручної поклажі таких пасажирів проводиться окремо від основного потоку пасажирів.

Технічні та інші засоби реабілітації (у тому числі крісла колісніI милиціI палиці тощо)I спеціальна апаратура та обладнання (ноші та інші предмети)I якими користуються пасажири з обмеженими фізичними можливостямиI або інвалідиI підлягають контролю на безпеку.

Зазначені особи супроводжуються до повітряного судна безпосередньо після здійснення контролю на безпеку після отримання інформації про готовність повітряного судна для посадки пасажирів.

1MM. ПасажириI які мають електронні пристрої для стимуляції серцевої діяльностіI підлягають особистому контролю на безпеку без використання технічних засобів.

1M1. Дозволене перевезення зброї регламентується Інструкцією про порядок перевезення зброї та боєприпасів пасажирськими рейсами авіаційного транспортуI яка розробляється уповноваженим органом з питань цивільної авіації та затверджується в установленому порядку.

Керівники суб’єктів авіаційної діяльностіI які займаються пасажирськими перевезеннямиI на підставі зазначеної Інструкції розробляють відповідні інструкції у частиніI що їх стосується. Такі інструкціїI розроблені в аеропортахI погоджуються з органом внутрішніх справ (органом доходів і зборів та органом охорони державного кордону — у разі міжнародного аеропорту) за місцем розташування аеропорту.

1MO. У передбачених законодавством випадках уповноважені працівники правоохоронних органів перевозять зброю та набої у місціI визначеному ІнструкцієюI зазначеною у пункті 1M1 цієї ПрограмиI у разі здійснення ними спеціальних заходів забезпечення безпеки щодо:

охорони посадових осібI стосовно яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”X забезпечення безпеки учасників кримінального судочинстваI працівників судуI правоохоронних органів та їх близьких родичівX супроводження фельдпошти та спецвантажівI виконання завдань з конвоювання та екстрадиції.

Остаточне рішення щодо перевезення таких осіб із зброєю у салоні літака пасажирськими рейсами авіаційного транспорту приймає керівник експлуатанта або особаI що його заміщує. Після прийняття рішення щодо перевезення керівник експлуатанта повинен забезпечити інформування командира повітряного судна щодо кількості таких осіб та місця розташування їх крісел. Таким особам алкогольні напої не пропонуються.

1MP. Вогнепальну та холодну зброю військових нарядів (караулівI спортивних командI геологорозвідувальних партійI мисливцівI спортсменівI працівників охоронних фірм тощо) дозволяється перевозити повітряним транспортом як зареєстрований багаж у разі наявності відповідних документів та умов для перевезення.

Зброя повинна бути в розрядженому стані та запакована окремо від набоїв. Така зброя перевозиться на повітряному судні у вантажному відсікуI недоступному для всіх осібI які перебувають на борту повітряного судна у польотіI у спеціальному контейнері.

1M4. ОсобиI які мають при собі зброюI повинні під час реєстрації пасажирів заявити про це і здати зброю в розрядженому стані і окремо набої до неї відповідальній особі служби авіаційної безпеки аеропорту вильоту для збереження на період польоту.

Працівник суб’єкта авіаційної діяльностіI який проводить реєстрацію пасажирівI повідомляє службі авіаційної безпеки аеропорту та експлуатанта про реєстрацію пасажираI який на законних підставах має при собі зброю.

1MR. Відповідальна особа служби авіаційної безпеки аеропорту:

інформує співробітника органу внутрішніх справ (органу доходів і зборів та органу охорони державного кордону — у разі перевезення зброї міжнародним рейсом) за місцем розташування аеропорту про наявність пасажираI який планує перевезення зброїX разом із співробітником органу внутрішніх справ (органу доходів і зборів та органу охорони державного кордону — у разі перевезення зброї міжнародним рейсом):

- проводить перевірку щодо наявності у пасажира права на носіння (вивезення) зброїX

- перевіряє зброю на предмет її розрядженняX

- заповнює картку за формоюI встановленою ІнструкцієюI зазначеною в пункті 1M1 цієї ПрограмиI один примірник якої передає пасажируI другий — працівнику суб’єкта авіаційної діяльності з реєстрації пасажирівI третій — командиру повітряного суднаX супроводжує та поміщає разом із представником авіакомпанії або членом екіпажу зброю та боєприпаси в установленому місці повітряного судна.

1M6. Експлуатант повітряного суднаI на якому перевозиться пасажир із зброєю:

забезпечує зберігання зброї на борту повітряного судна в місціI недоступному для пасажирів під час польотуX сповіщає службу авіаційної безпеки аеропорту призначення про перевезення зброї для організації зустрічі відповідного рейсуX не обслуговує алкогольними напоями в польоті пасажирівI зброя яких перевозиться відповідним рейсом.

1MT. Відповідальна особа служби авіаційної безпеки аеропорту призначення:

отримує зброю від командира повітряного судна під розписку в картціX супроводжує її перевезення по контрольованій зоні та видає під розписку в картці зброю власнику в спеціальному приміщенні на межі контрольованої зони аеропорту.

1M8. Перевезення осібI які підпадають під дію адміністративних процедур (депортовані особиI особи без права в’їзду тощо) або конвойовані в’язні та особиI які перебувають під арештомI психічно хворі особи тощоI регламентується ІнструкцієюI яка розробляється уповноваженим органом з питань цивільної авіації та затверджується в установленому порядку.

Суб’єкти авіаційної діяльностіI задіяні в перевезеннях таких осіб (далі — потенційно небезпечні пасажири)I розробляють відповідні інструкції з метою забезпечення безпеки авіаційних перевезень.

1M9. Державні органиI які прийняли рішення стосовно перевезення потенційно небезпечних пасажирів пасажирськими рейсами авіаційного транспортуI в установленому порядку повідомляють про це експлуатанту або його представнику не менш як за 48 годин до вильоту.

У письмовому повідомленні повинна міститися така інформація:

прізвище та ім’я особиI яка перевозитьсяX причина перевезенняX прізвищаI імена та по батьковіI а також посади конвоїрів (у разі їх призначення)I наявність зброї та засобів стримуванняX повна інформація для оцінки ризикуI в тому числі причини призначення або непризначення конвоїрівI засобів стримуванняX перелік особистих документівI осіб які плануються до перевезення.

Для кожної ситуації кількість конвоїрів визначається представниками державних органівI які прийняли рішення стосовно перевезення потенційно небезпечних пасажирівI та уповноваженою особою експлуатанта.

Державні органиI які прийняли рішення щодо перевезення пасажирським рейсом авіаційного транспорту осібI які позбавлені права в’їзду в Україну або депортуютьсяI інформують повноважні органи у державах транзиту та призначення стосовно причин перевезенняI оцінки ризикуI пов’язаного з перевезенням таких осіб.

Експлуатант повинен своєчасно поінформувати командира повітряного суднаI на якому проводитиметься перевезення.

11M. Експлуатант має право відмовити в перевезенні особамI що належать до потенційно небезпечних пасажирівI за відсутності необхідних для перевезення документів або якщо є достатні підстави вважатиI що такі особи можуть створювати загрозу безпеці життя і здоров’ю інших пасажирів або заподіяти шкоду безпеці авіації.

Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення на рейсиI якими перевозяться групи дітей та особиI визначені у пункті 9T цієї Програми.

111. Потенційно небезпечні пасажири проходять посилений контроль на безпеку. Конвоїри потенційно небезпечних пасажирів проходять контроль на безпеку на загальних підставах перед або після здійснення контролю на безпеку потенційно небезпечних пасажирів.

Доставка потенційно небезпечних пасажирів на борт повітряного судна (з борту повітряного судна) здійснюється окремо від інших пасажирів.

Посадка на борт повітряного судна зазначеної категорії пасажирів проводиться до посадки інших пасажирівI а висадка з борту повітряного суднаI як правилоI — після висадки інших пасажирів рейсу. Місця для такої категорії пасажирів надаються у хвостовій частині пасажирського салону повітряного судна. За можливості потенційно небезпечні пасажири відокремлюються від інших пасажирів одним/двома рядами вільних крісел.

Обслуговування потенційно небезпечних пасажирів алкогольними напоями і бортхарчуванням з наданням металевих столових приборів забороняється.

Вогнепальна зброя конвоїрів перевозиться відповідно до ІнструкціїI зазначеної у пункті 1M1 цієї Програми.

11O. Дозвіл на право ввезення та вивезення зброї повітряними суднами цивільної авіації за межі України надається в установленому законодавством порядку.

11P. У разі підвищення рівня загрози безпеці цивільної авіації на борту повітряного судна під час виконання рейсу гласно або негласно може перебувати озброєна охорона з числа підготовлених співробітників правоохоронних органівI що мають дозвіл на виконання таких функцій згідно із законодавством.

Порядок та умови залучення таких працівників встановлює Кабінет Міністрів України.

Кабінет Міністрів України розглядає запити іноземних держав щодо взаємодії та забезпечення озброєної охорони іноземних повітряних суден цивільної авіації працівниками правоохоронних органів держав реєстрації повітряних суден.

114. Суб’єкти авіаційної діяльності забезпечують перевезення у вантажному відсіку повітряного судна багажуI який в індивідуальному порядку ідентифікований як супроводжуваний або несупроводжуванийI пройшов догляд та тільки тих осібI що перевозяться цим же рейсом.

ЕксплуатантиI а також уповноважені ними суб’єкти авіаційної діяльності застосовують та здійснюють заходи щодо встановлення приналежності багажуI який перевозиться у вантажному відсіку повітряного суднаI особамI які вилітають на такому повітряному судні.

Експлуатанти призначають посадову особуI яка приймає рішення щодо надання дозволу на перевезення у вантажному відсіку багажуI приналежність якого встановлена.

Перевезення багажу фізичної особи повітряним судном іншого рейсу забороненоI крім випадківI визначених у пункті 119 цієї Програми.

11R. Після реєстрації та прийому багажу від пасажирів або членів екіпажу забезпечується його захист від несанкціонованого доступу дотиI доки багаж не буде повернуто таким особам у пункті призначення.

Відповідальність за здійснення заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до зареєстрованого багажу несуть керівники та посадові особи підрозділів суб’єктів авіаційної діяльності згідно з розробленими суб’єктами інструкціямиI а після завантаження на борт повітряного судна — експлуатант.

БагажI оформлений для перевезення у місцяхI відмінних від аеропортових реєстраційних стійокI підлягає охороні з часу його оформлення для перевезення.

116. Доступ до зон контролю на безпеку багажуI його сортуванняI накопичення та перевантаження (стерильні зониI зони обмеженого доступуI що охороняютьсяI та критичні частини таких зон) дозволяється лише особамI яким надано дозвіл на перебування у відповідній зоні.

ПрацівникиI які працюють у зазначених зонахI повинні не допускати до них сторонніх осіб та повідомляти про факти спроби проникнути до таких зон своєму керівництву та уповноваженому працівнику служби авіаційної безпеки.

11T. Багаж доставляється на борт повітряного судна після здійснення догляду. У разі надходження інформації про неналежне здійснення догляду багаж може бути вивантажений для проведення повторного контролю на безпекуI в тому числі у транзитному аеропорту.

118. Зареєстрований багаж особиI яка не приймається до перевезень з міркувань безпеки або через відмову у проходженні контролю на безпеку такою особоюI підлягає вивантаженню.

Уповноважена особа суб’єкта авіаційної діяльності зобов’язана повідомити про такого пасажира органу внутрішніх справ в аеропорту (органу доходів і зборів та органу охорони державного кордону — у разі міжнародного перевезення).

119. Експлуатанти мають право перевозити у багажному відсіку повітряного судна несупроводжуваний багажI який відокремлено від пасажира або члена екіпажу з причинI які не залежать від нихI у том числі за погодних умовI технічних або інших видів затримокI засилань тощоI тільки після проведення догляду такого багажуI а у разі потреби — ручного контролю на безпеку.

1OM. У кожному аеропорту створюються умови для зберігання засланогоI незапитаногоI невпізнаного багажу на періодI установлений для його досиланняI запитання або знищення. Такий багаж перед його розміщенням у приміщенні для зберігання повинен пройти доглядI а у разі потреби — ручний контроль на безпеку. У разі коли такий багаж перебуває під митним контролемI під час його обробки враховуються вимоги законодавства України з питань митної справи.

ЗасланийI незапитанийI невпізнаний багаж може зберігатися не більше 6M діб. Після цього він підлягає знищенню згідно з актом.

1O1. Багаж трансферних пасажирівI який перевозиться у вантажних відсікахI підлягає догляду так самоI як і багаж пасажирівI для яких це перший пункт посадкиI якщо інше не визначено уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

1OO. ВантажI кур’єрські та поштові відправленняI призначені для перевезення пасажирськими рейсамиI підлягають обов’язковому доглядуI а у разі необхідності — ручному контролю на безпеку до завантаження їх на борт повітряного судна.

1OP. ВантажI кур’єрські та поштові відправленняI призначені для перевезення пасажирськими рейсамиI до яких не був застосований доглядI не приймаються до перевезення та завантаження на борт повітряного судна.

1O4. Заходи контролю на безпеку вантажуI призначеного для перевезення вантажними рейсамиI встановлюються на підставі оцінки рівня загрози та ризиківI яку проводить уповноважений орган з питань цивільної авіації. У будь-якому випадку проводитьсяI зокремаI перевірка перевізних документівI фізичний огляд стану упаковки та визначення зареєстрованих агентів та/або відомих вантажовідправників. У разі можливості здійснюється догляд вантажу за допомогою спеціальних технічних засобів контролю на безпеку або біосенсорів.

1OR. Сертифікація та затвердження зареєстрованих агентівI відомих вантажовідправників здійснюється уповноваженим органом з питань цивільної авіації за поданням експлуатантів та аеропортів.

1O6. Зареєстрований агентI відомий вантажовідправник визначає особу у своєму керівному складіI яка відповідає за забезпечення авіаційної безпеки. Її призначення погоджується з уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

1OT. Оператори поштового зв’язкуI які працюють в УкраїніI забезпечують встановлення в місцях міжнародного поштового обміну відповідного обладнання для здійснення догляду поштових відправленьI а також несуть відповідальність за їх безпеку.

1O8. Для запобігання вкладенню зброїI вибухових пристроїв та інших небезпечних предметів у вантажI кур’єрські та поштові відправленняI відправлення міжнародної прискореної поштиI вони повинні оброблятися та зберігатися у захищених приміщеннях.

У зазначених приміщеннях визначаються контрольована та неконтрольована зониI зона обмеженого доступуI що охороняєтьсяI критичні частини такої зони та стерильні зони.

З метою запобігання доступу до них сторонніх осіб вводиться пропускний режимI а у зонах обмеженого доступуI що охороняютьсяI — також контроль на безпеку.

Після догляду вантажуI кур’єрських та поштових відправлень забезпечується їх захист від несанкціонованого доступу до моменту вильоту повітряного суднаI в яке вони завантажуються.

1O9. У разі підвищення рівня загрози супроводження пасажирівI багажу та вантажуI кур’єрських та поштових відправлень у зоні обмеженого доступуI що охороняєтьсяI здійснюється співробітниками служб авіаційної безпеки та/або органів внутрішніх справI якщо такі функції покладені на зазначені органи на підставі договоруI укладеного із суб’єктом авіаційної діяльностіI та/або уповноваженими особами експлуатанта.

Процес супроводження повинен бути безперервнимI забезпечувати надійне відокремлення пасажирівI які пройшли контроль на безпекуI від їх багажуI а також від пасажирів інших рейсів та осібI які за своїми функціональними обов’язками не повинні з ними контактувати.

1PM. Експлуатанти та аеропорти включають до своїх програм авіаційної безпеки і здійснюють відповідні процедури та заходи контролю на безпеку з метою запобігання розміщенню зброїI вибухових та інших небезпечних пристроїв у бортхарчуванніI бортприпасах та супутніх засобах.

Суб’єкти наземного обслуговуванняI які виробляють бортхарчування (кетерінгові компанії) як у контрольованій зоні аеропортуI так і за її межамиI розробляють програми авіаційної безпекиI в яких визначають та на практиці здійснюють належні процедури та заходи контролю в цілях безпеки для запобігання несанкціонованому доступу на територію їх підприємств і розміщення зброїI вибухових та інших небезпечних пристроїв і речовин (наприкладI отруйних) у бортхарчуванні та бортприпасах.

Розташовані за межами зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI аеропорту кетерінгові компанії забезпечують охорону бортхарчування від несанкціонованого доступу на ділянці від пункту приготування бортхарчування до зони обмеженого доступуI що охороняєтьсяI аеропорту.

1P1. У разі виконання суб’єктами авіаційної діяльності авіації загального призначення та суб’єктами авіаційної діяльностіI що виконують авіаційні роботиI а також фізичною особою — експлуатантом повітряного судна польотів з аеропорту (аеродрому) цивільної авіації забезпечення авіаційної безпеки таких суб’єктів авіаційної діяльності здійснюється на загальних підставах як для комерційної авіації відповідно до вимог цієї Програми та програми авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому). ПілотиI пасажириI їх ручна поклажа та багажI вантаж проходять контроль на безпеку на загальних підставахI крім осібI визначених у пункті 9T цієї Програми.

1PO. У разі виконання польоту із зльотно-посадкового майданчикаI площадки авіахімробіт або іншої площадкиI у тому числі підібраної з повітряI до аеропорту (аеродрому)I з якого проводяться комерційні перевезення авіаційного транспортуI суб’єкт авіаційної діяльності авіації загального призначенняI суб’єкт авіаційної діяльностіI що виконує авіаційні роботиI та фізична особа — експлуатант повітряного судна повинні здійснити процедури огляду повітряного судна з метою виявлення сторонніх предметівI ідентифікації пасажирів та забезпечити здійснення контролю на безпеку їх ручної поклажі та багажу сертифікованим персоналом.

Після прибуття на аеродром повітряне судно розташовується на окремій стоянці для повітряних суден авіації загального призначенняI а екіпаж разом із співробітниками служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому) здійснює догляд повітряного судна. Лише після цього повітряне судно може виконувати польоти до інших аналогічних аеропортів (аеродромів) або бути прийняте під охорону.

Пасажири зазначеного повітряного судна прямують до виходу з контрольованої зони на загальних підставах. Подальший політ пасажирів та членів екіпажу на цьому або іншому повітряному судні можливий лише після проходження догляду.

Розділ ІХ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

ВІД АКТІВ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ

1PP. Суб’єкти авіаційної діяльності використовують такі технічні засоби забезпечення безпеки:

1) обладнання для захисту від проникнення до контрольованої зони та зон обмеженого доступу:

а) захисні огорожіX

б) контрольно-пропускні пунктиX

в) автоматизовані системи контролю доступуX

г) кодові замкиI відеодомофони тощоX д) інше обладнанняX

O) обладнання для виявленняI запобігання підготовці та фіксації скоєння актів незаконного втручання:

а) сигналізація проникнення через захисні огорожіX

б) охоронна сигналізація доступу в приміщенняX

в) замкнута телевізійна система відеоспостереженняX г) інше обладнанняX

P) обладнання для здійснення контролю на безпеку:

а) рентгенотелевізійні інтроскопиX

б) стаціонарні металошукачіX

в) портативні (ручні) металодетекториX

г) детектори вибухових речовинI у тому числі детектори вибухових та небезпечних рідинX

д) багаторівневі автоматизовані системи виявлення вибухових речовин та пристроївX

е) сканери для контролю осібX

и) симуляційні камериX і) іншіI у тому числі новітні технічні засоби контролю на безпекуX

4) обладнання для знешкодження небезпечних предметів та речовин:

а) захисні укриття з насипом для знешкодження вибухонебезпечних предметів і речовинX

б) нейтралізатори вибухуX

в) транспортні засоби для перевезення вибухонебезпечних предметів і речовинX г) інше обладнанняX

R) допоміжне обладнання та засоби:

а) засоби зв’язку (стаціонарні телефонні апарати з визначенням номера абонентаI переносні та стаціонарні радіостанціїI засоби мобільного зв’язку тощо)X

б) автомобільний транспорт високої прохідностіI обладнаний стаціонарними радіостанціямиX в) інші засоби.

1P4. Уповноважений орган з питань цивільної авіації з метою запобігання використанню недоброякісної продукції для забезпечення цивільної авіації від актів незаконного втручання:

розробляє державні та технічні галузеві стандарти і технічні умови на спеціальні технічні засоби контролю на безпеку і вносить зміни до діючих відповідно до законодавстваX проводить сертифікацію технічних засобів забезпечення безпекиI визначених у підпункті “в” підпункту 1I підпункті “а” підпункту O та підпункті P пункту 1PP цієї ПрограмиX проводить випробування інших технічних засобів забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації від актів незаконного втручання.

1PR. Суб’єкти авіаційної діяльності мають право придбавати та експлуатувати технічні засоби та обладнання забезпечення безпеки лише тих виробниківI що мають сертифікати відповідності на таке обладнанняI видані уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Перелік зазначених виробників і моделей обладнання доводиться до відома заінтересованих суб’єктів авіаційної діяльності уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Ввезення для застосування з-за кордону обладнання для забезпечення безпеки цивільної авіаціїI що не виробляється в УкраїніI можливе лише за наявності сертифіката відповідності.

1P6. Рентгенівське обладнання для контролю на безпеку застосовується відповідно до норм радіаційної безпеки.

1PT. Засоби вимірювальної техніки для обслуговування обладнання з метою забезпечення безпеки підлягають випробуванню акредитованою метрологічною службою (лабораторією) згідно з вимогами законодавства України.

1P8. Суб’єкти авіаційної діяльності та уповноважений орган з питань цивільної авіації в інтересах безпеки авіації можуть закуповувати технічні засоби забезпечення безпеки з урахуванням обладнанняI яке вже експлуатуєтьсяI в єдиного виконавця (виробника).

Істотні умови договорів купівлі-продажу обладнання для забезпечення безпеки цивільної авіації повинні містити умови сервісного обслуговування такого обладнанняI підготовки технічного персоналу з його обслуговування та експлуатації.

1P9. Відомості про мінімальні та максимальні рівні спрацьовування сигналізації стаціонарного металодетектора арочного типуI а також чутливість обладнання для забезпечення безпеки цивільної авіації повинні наводитися у правилах експлуатації такого обладнання та встановлюватися з використанням контрольно-перевірочних засобів.

У разі відсутності зазначених правил обладнання не може бути прийнято до експлуатації.

Підвищення або зменшення рівня чутливості зазначеного обладнання повинне зумовлюватися встановленим рівнем загрози.

14M. Суб’єкти авіаційної діяльності включають у свої програми авіаційної безпеки дані про технічні засоби забезпечення безпеки цивільної авіаціїI що використовуєтьсяI а також про методи і періодичність їх перевірок.

З метою тестування технічних засобів для здійснення контролю на безпеку суб’єкти авіаційної діяльності повинні використовувати стандартний тестовий набір.

141. ОбладнанняI що використовується для забезпечення безпеки цивільної авіаціїI повинне експлуатуватися відповідно до вимог інструкцій і правилI розроблених виробником такого обладнання та затверджених уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

14O. Суб’єкти авіаційної діяльностіI що використовують технічні засоби контролю на безпекуI зобов’язані складати графіки їх профілактичного технічного обслуговування та ремонту і мати сертифікований персонал для їх проведення.

Розділ Х НАБІРI ВІДБІР ТА ПІДГОТОВКА З АВІАЦІЙНОЇ

БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБI ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ

ДО ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ ПРОГРАМИ 14P. З метою ефективного визначення засад впровадження та здійснення заходів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання всіма органамиI задіяними у забезпеченні виконання цієї ПрограмиI уповноважений орган з питань цивільної авіації організовує розробленняI реалізацію та контроль за виконанням Програми підготовки з авіаційної безпеки персоналу (далі — Програма підготовки з авіаційної безпеки)I яка затверджується в установленому порядку.

144. Для якісноїI своєчасної підготовки та перепідготовки з авіаційної безпеки персоналу юридичні особиI які задіяні у виконанні цієї ПрограмиI розробляють та впроваджують річні програми підготовки персоналу.

На підставі таких програм кожна юридична особа забезпечує своєчасне навчання свого персоналу в навчальних закладах (центрах) з авіаційної безпекиI у тому числі іноземнихI що мають сертифікатI виданий або визнаний уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

14R. Вимоги до персоналу суб’єктів авіаційної діяльностіI який працює у сфері забезпечення авіаційної безпекиI стосовно його загальної і спеціальної освітиI вікуI набутого досвіду та стану здоров’яI кваліфікаційних вимог визначаються Програмою підготовки з авіаційної безпеки.

З метою ефективного підбору персоналуI якому надається право перебування без супроводження у контрольованій зоні аеропортуI уповноважені особи суб’єктів авіаційної діяльностіI відповідальні за підбір такого персоналуI зобов’язані організувати перевірку кандидатів у порядкуI визначеному у Програмі підготовки з авіаційної безпекиI за напрямами:

за попереднім місцем роботи чи навчанняX за місцем проживання (у тому числі через правоохоронні органи)X у правоохоронних органах (наявність судимостейI відгуки з попереднього місця роботиI місця проживання)X за станом здоров’яX у пунктах наркологічного контролю тощо.

Зібрана інформація є інформацією для службового користуванняX зберігається та використовується відповідно до норм та правил роботи з документами для службового користування.

Перевірка проводиться до надання права доступу до контрольованої зони.

146. Рішення про прийом на роботуI пов’язану з виконанням функцій щодо забезпечення авіаційної безпекиI приймається керівником суб’єкта авіаційної діяльності після проходження кандидатом на роботу навчання з авіаційної безпеки та отримання сертифіката з авіаційної безпеки за профілем роботи.

Підставами для відмови у прийнятті на роботу або звільнення із займаної посади єI зокремаI факти участі особи у скоєнні злочинівI наявність судимостей (погашених або непогашених)I психічних захворюваньI наркозалежності або невиконання правил перебування у контрольованій зоні аеропортуI зонах митного чи прикордонного контролю.

14T. Сертифікація навчальних закладів (центрів)I які проводять підготовку та перепідготовку персоналу з питань авіаційної безпекиI персоналуI який здійснює контроль на безпекуI а також підготовкаI перепідготовка та сертифікація інструкторівI які здійснюють навчання з авіаційної безпекиI встановлюється Правилами сертифікації навчальних закладів та персоналу з авіаційної безпекиI які розробляються уповноваженим органом з питань цивільної авіації та затверджуються в установленому порядку.

148. Навчальні програмиI які використовуються сертифікованими навчальними закладами (центрами) під час підготовки та перепідготовки у сфері авіаційної безпекиI затверджуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Розроблення таких програм покладається на сертифікованих уповноваженим органом з питань цивільної авіації інструкторівI які здійснюють навчання з авіаційної безпеки. Вимоги до програм підготовки визначаються у Програмі підготовки з авіаційної безпеки.

149. Навчальні програмиI які не затверджені уповноваженим органом з питань цивільної авіаціїI не можуть використовуватися під час навчання.

ПерсоналI який не має дійсного сертифіката про навчання з авіаційної безпеки за профілем основної роботиI не може бути допущений до виконання робіт.

Навчальні заклади з підготовки з авіаційної безпеки ведуть облік осібI які пройшли навчанняI із зазначенням строків та результатів навчання і звітують про результати навчання перед уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

1RM. Уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює контроль та надає допомогу під час проведення навчальними закладами семінарів і курсів з питань авіаційної безпеки.

1R1. З метою визначення рівня підготовки персоналу з питань авіаційної безпеки уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює перевірку відповідності організації та проведення навчального процесу затвердженим програмам.

1RO. У разі коли уповноважений орган з питань цивільної авіації має обґрунтовані підстави вважати незадовільним рівень викладання інструкторами предмета з причини недостатнього рівня компетентностіI він має право анулювати затверджений курс або вжити заходів до зупинення діяльності такого інструктора. Такі підстави зазначаються у Програмі підготовки з авіаційної безпеки.

1RP. Керівник суб’єкта авіаційної діяльності відповідає за проведення навчальних курсів з ознайомлення з питаннями авіаційної безпеки всіх осібI які працюють у цьому суб’єкті та які до цього не проходили курси підготовки з авіаційної безпеки.

1R4. Уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює обмін інформацією з Міжнародною організацією цивільної авіаціїI іншими міжнародними організаціями та Договірними державами під час розроблення програм підготовки у сфері авіаційної безпеки.

1RR. Персонал суб’єктів авіаційної діяльності авіації загального призначення та суб’єктів авіаційної діяльностіI що виконують авіаційні роботиI який має відношення до захисту цивільної авіації від актів незаконного втручанняI а також фізична особа — експлуатант повітряного судна повинні проходити регулярну підготовку з питань авіаційної безпеки у сертифікованих навчальних закладах (центрах) згідно з Програмою підготовки з авіаційної безпеки.

Розділ ХІ

КООРДИНАЦІЯ ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ

КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 1R6. Інформація про спробу скоєння або скоєння акту незаконного втручання невідкладно подається правоохоронним органам та у разіI коли є спроби скоєння акту або скоєно акт в міжнародному аеропортуI — органу доходів і зборів згідно із схемою оповіщенняI яка розробляється кожним суб’єктом авіаційної діяльності та погоджується:

аеропортамиI експлуатантамиI провайдерами аеронавігаційного обслуговування — з регіональними органами Служби безпеки УкраїниI органами внутрішніх справ за місцем розташуванняI а міжнародними аеропортами — також з органом охорони державного кордону та органом доходів і зборівI у зоні відповідальності якого перебуває пункт пропускуX суб’єктами наземного обслуговування — з аеропортами за місцем виробничої діяльності.

1RT. У разі отримання інформації про можливість скоєння акту незаконного втручання щодо цивільного повітряного судна уповноважений орган з питань цивільної авіації запроваджує додаткові заходиI що передбачають охорону та догляд такого повітряного суднаI якщо воно ще перебуває на земліI і по можливості своєчасно надсилає відповідним адміністраціям аеропортів та органів обслуговування повітряного руху заінтересованих держав повідомлення про прибуття такого повітряного суднаI якщо воно вже вилетіло.

1R8. У разі наявності інформації про можливість скоєння акту незаконного втручання щодо цивільного повітряного судна суб’єкт авіаційної діяльностіI який експлуатує це повітряне судноI у взаємодії з аеропортомI в якому перебуває таке повітряне судноI забезпечує проведення спеціального догляду такого повітряного судна з метою виявлення прихованої зброїI вибухових речовин або інших небезпечних пристроївI предметів чи речовин.

1R9. На території України заходи щодо припинення акту незаконного втручанняI запобігання можливим негативним наслідкам здійснюються згідно з вимогами законодавства. Безпосередньо врегулювання кризової ситуації здійснюється під керівництвом Служби безпеки України або Міністерства внутрішніх справ України у межах їх повноважень згідно з відповідними планами.

16M. Кожний суб’єкт авіаційної діяльностіI що задіяний під час врегулювання кризової ситуаціїI розробляє план своєї участі.

161. У плані зазначаються керівники операціїI склад керівного штабуI кількість особового складу від міністерствI інших центральних органів виконавчої владиI суб’єктів авіаційної діяльностіI що залучаються до операціїI необхідне обладнання і засоби зв’язкуI функції відповідних підрозділів та порядок їх дій за етапами операції. Окремими розділами визначається залучення аварійно-рятувальних сил і засобів до ліквідації можливих наслідків кризової ситуації та місце розташування представників засобів масової інформації.

16O. У разі вчинення акту незаконного втручання щодо повітряного судна українського експлуатанта на території іншої держави або повітряного судна експлуатанта іншої держави на території УкраїниI відповідна сторона керується положеннями як національногоI так і міжнародного законодавства.

16P. З метою визначення ефективності планівI призначених для врегулювання кризових ситуаційI і підтримання практичних навичок керування діями у відповідь на вчинення актів незаконного втручання проводяться практичні заняттяI які є формою спільної підготовки підрозділів заінтересованих юридичних осіб.

Відповідальними за підготовку і проведення практичних занять є міністерства та інші центральні органи виконавчої владиI зазначені у плані дій у відповідь на вчинення актів незаконного втручанняI в частиніI що їх стосується.

164. Керівники суб’єктів авіаційної діяльності несуть відповідальність за підготовку персоналу суб’єктів авіаційної діяльностіI які вони очолюютьI до дій у відповідь у разі спроби скоєння або скоєння акту незаконного втручання.

16R. Уповноважений орган з питань цивільної авіації у межах своєї компетенції вживає необхідних заходів до забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу повітряного суднаI яке зазнало акту незаконного втручанняI під час їх перебування на землі до того часуI поки вони не зможуть продовжити виконувати свій політ.

166. Уповноважений орган з питань цивільної авіації збирає всю необхідну інформацію про політ повітряного суднаI яке зазнало акту незаконного втручанняI та надає отриману інформацію всім іншим державамI у межах юрисдикції яких перебувають відповідні органи обслуговування повітряного рухуI в тому числі органи в аеропорту відомого або ймовірного пункту призначення для тогоI щоб своєчасно вжити необхідних заходів безпеки на повітряних лініяхI а також у відомому або ймовірному пункті приземлення повітряного судна.

16T. Уповноважений орган з питань цивільної авіації надає повітряному суднуI що зазнав акту незаконного втручанняI допомогуI включаючи забезпечення аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та видачу дозволу на посадкуI залежно від обставин.

168. Уповноважений орган з питань цивільної авіації у взаємодії з іншими органами виконавчої влади вживає заходів для тогоI щоб повітряне судноI яке зазнало акту незаконного втручання та здійснило посадку на території УкраїниI було затримано на земліI якщо його виліт не пов’язаний з першочерговою необхідністю забезпечення життя людей.

Під час здійснення зазначених заходів слід враховуватиI що подальше продовження польоту пов’язане із серйозною небезпекою.

169. У разі коли іноземне повітряне судноI яке зазнало акту незаконного втручанняI здійснило посадку на території УкраїниI уповноважений орган з питань цивільної авіації якнайшвидше повідомляє про здійснення посадки таким повітряним судном державіI в якій зареєстровано таке повітряне судноI державіI яка є експлуатантомI а також державіI громадяни яких загинули або отримали тілесні ушкодженняI були затримані як заручники або за наявною інформацією перебувають на борту повітряного суднаI та надає якнайшвидше таким державам іншу необхідну інформацію.

Також уповноважений орган з питань цивільної авіації інформує якнайшвидше інші державиI з якими є спільний авіаційний простірI у разі:

захоплення повітряного судна на землі або у повітряному просторі УкраїниX приземлення захопленого повітряного судна на території УкраїниX якщо захоплене повітряне судно залишило територію України.

1TM. У разі вчинення акту незаконного втручання уповноважений орган з питань цивільної авіації готує та передає до Міжнародної організації цивільної авіації:

термінове сповіщення про акт незаконного втручання з урахуванням вимог абзацу першого пункту 169 цієї ПрограмиX остаточне сповіщення про акт незаконного втручання у найкоротший строк після врегулювання кризової ситуації.

1T1. Після врегулювання кризової ситуації командир та члени екіпажу повітряного суднаI щодо якого була вчинена спроба або акт незаконного втручанняI письмово інформують керівника суб’єкта авіаційної діяльності про заходиI вжиті для запобігання або ліквідації наслідків такого акту.

Керівник суб’єкта авіаційної діяльності подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації повну інформацію про вчинення або спробу вчинення акту незаконного втручання.

1TO. Керівник штабу із врегулювання кризової ситуації призначає особуI відповідальну за надання інформації засобам масової інформації.

Іншим членам штабу та учасникам операції забороняється спілкування із засобами масової інформації.

Усі запити засобів масової інформації передаються та обробляються тільки відповідальною за надання їм інформації особою. Зазначена особа готує та надає за погодженням з керівником штабу відповіді представникам засобів масової інформаціїI проводить у разі потреби пресконференції.

1TP. Служба безпеки УкраїниI Міністерство внутрішніх справ УкраїниI центральний орган виконавчої владиI що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту забезпечують у межах своїх повноважень наявність уповноваженого і спеціально навченого персоналуI що перебуває в постійній готовності для використання його в аеропортахI які обслуговують цивільну авіаціюI з метою надання допомоги в боротьбі з передбачуваними або фактичними актами незаконного втручанняI вжиття заходів для перевіркиI знешкодження та у разі потреби — ліквідації підозрілих небезпечних пристроїв або інших потенційних джерел небезпеки в аеропортах.

–  –  –

1T4. З метою захисту цивільної авіації від кіберзагроз уповноважений орган з питань цивільної авіації:

визначає пріоритети у сфері протидії кіберзагрозам цивільної авіаціїX здійснює державний нагляд за станом захисту критично важливих інформаційних авіаційних систем суб’єктами авіаційної діяльності від кіберзагроз цивільній авіаціїX під час оцінки рівня загрози цивільній авіації враховує стан захисту критично важливих інформаційних авіаційних систем суб’єктами авіаційної діяльності від кіберзагрозX затверджує перелік критично важливих інформаційних авіаційних системX проводить їх ідентифікаціюI збірI узагальнення та облік данихX впроваджує систему відборуI перевірки та підготовки фахівців з питань протидії кіберзагрозам цивільній авіації.

1TR. Суб’єкти авіаційної діяльності для протидії кіберзагрозам цивільній авіації:

визначають перелік критично важливих інформаційних авіаційних системI що використовуються в суб’єкті авіаційної діяльностіI втручання в роботу яких прирівнюється до акту незаконного втручанняI подають його на затвердження до уповноваженого органу з питань цивільної авіаціїX розробляють і створюють моделі загроз для кожної критично важливої інформаційної авіаційної системиI погоджують такі моделі з центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіаціїX здійснюють технічний захист кожної з критично важливих інформаційних авіаційних системX запроваджують контроль за ефективністю здійснення заходів захисту та у разі необхідності застосовують додаткові заходи безпеки у рамках суб’єкта авіаційної діяльності.

–  –  –

1T6. З метою здійснення контролю за дотриманням вимог цієї Програми уповноважений орган з питань цивільної авіації разом з іншими державними органамиI задіяними у забезпеченні виконання цієї ПрограмиI розробляє та реалізує Державну програму контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації.

1TT. Для визначення рівня захищеності цивільної авіації від актів незаконного втручанняI підготовки персоналу до дій у разі вчинення акту незаконного втручанняI оперативного та ефективного усунення виявлених недоліків та вжиття додаткових заходів захистуI що відповідають характеру і рівню загрози цивільній авіаціїI уповноваженим органом з питань цивільної авіації проводяться на регулярній основі плановіI позапланові перевірки стану авіаційної безпекиI а також ситуаційні експериментиI випробуванняI оглядиI спостереження.

Державні органиI задіяні у забезпеченні виконання цієї ПрограмиI складають плани та проводять перевірки забезпечення авіаційної безпеки своїми органамиI які працюють в аеропортуI згідно з вимогами Державної програми контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації.

Суб’єкти авіаційної діяльності розробляють та впроваджують програми контролю якості авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності відповідно до вимог Державної програми контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації.

1T8. Планові перевірки поділяються на сертифікаційні та міжсертифікаційні.

Кожний суб’єкт авіаційної діяльності підлягає плановій перевірці не більше одного разу на рікI якщо інше не визначено умовами видачі сертифіката.

Планові перевірки проводяться з метою детального вивчення стану забезпечення авіаційної безпеки та встановлення відповідності системи авіаційної безпеки діючим стандартам. Планові перевірки повинні бути максимально вичерпними. Про такі перевірки суб’єкта повідомляють у строкиI визначені законодавством.

Позапланові перевірки (інспекції) здійснюються у разі отримання інформації щодо зниження у суб’єкта авіаційної діяльності рівня захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання або невідповідності рівня захисту рівню загрозиI а також за обґрунтованим запитом правоохоронного органу.

Позапланова перевірка проводиться у рамках конкретних видів діяльності або частини забезпечення авіаційної безпеки суб’єктом авіаційної діяльності. Позапланові перевірки можуть проводитися без попереднього повідомлення та включати ситуаційні експериментиI випробуванняI оглядиI спостереження.

Ситуаційні експерименти проводяться з метою здійснення випробувальних заходів авіаційної безпеки та є імітацією спроби скоєння акту незаконного втручанняI можуть проводитися як гласноI так і негласно.

Огляд стану авіаційної безпеки полягає в оцінці потреб системи безпеки і призначений як для виявлення вразливих місцьI які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручанняI так і для підготовки рекомендацій щодо усунення недоліків. Огляд проводиться кожного разуI коли наявність загрози зумовлює необхідність підвищення рівня безпеки для нейтралізації різних ризиківI яким можуть піддаватися конкретні суб’єкти авіаційної діяльності.

Огляди можуть проводитися як у вигляді цільової оцінкиI так і загальної оцінки стану заходів безпеки.

Спостереження проводиться з метою збору інформації шляхом безпосередньої реєстрації дій працівників суб’єктів авіаційної діяльностіI подійI явищ і процесівI що відбуваються в певних умовахI з метою з’ясування їх відповідності законодавству з авіаційної безпеки.

Порядок проведення плановихI позапланових перевірок стану авіаційної безпекиI а також ситуаційних експериментівI випробуваньI оглядівI спостережень установлюється у Державній програмі контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіаціїI інших нормативно-правових актах з питань цивільної авіації.

1T9. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може залучати для проведення перевірокI ситуаційних експериментівI випробувань досвідчених працівників служб авіаційної безпеки інших аеропортівI експлуатантівI співробітників правоохоронних органівI а також спеціалістів і незалежних експертів. Такі особи повинні пройти навчання відповідно до Програми підготовки з авіаційної безпеки.

18M. За результатами перевірокI ситуаційних експериментівI випробуваньI оглядівI спостережень складаються акти з викладенням виявлених недоліківI пропозиціями та строком їх усунення.

181. Уповноважений орган з цивільної авіації згідно із законодавством застосовує санкції до суб’єктів авіаційної діяльності та фізичних осібI які порушують вимоги законодавства з питань авіаційної безпеки.

18O. Керівники суб’єктів авіаційної діяльності на підставі розроблених програм контролю якості авіаційної безпеки своїх підприємств організовують розроблення планів та проведення перевірок стану забезпечення авіаційної безпеки. За результатами перевірок складаються акти з визначенням недоліків та заходів щодо їх усунення із встановленням строків усунення та відповідальних за усунення недоліків.

Такі перевірки проводять спеціально підготовлені інспектори з нагляду за станом авіаційної безпеки цивільної авіації та особиI уповноважені на проведення перевірокI які безпосередньо підпорядковуються керівнику суб’єкта авіаційної діяльності або його заступнику з авіаційної безпеки. Атестація кандидата в інспектори здійснюється комісією уповноваженого органу з питань цивільної авіаціїI яку очолює керівник його структурного підрозділу з авіаційної безпеки.

18P. Керівники аеропортів та експлуатантів подають до уповноваженого органу з питань цивільної авіації звіти про стан забезпечення авіаційної безпеки та результати роботи служб авіаційної безпеки:

щокварталу — до п’ятого числа наступного місяцяX щороку — до десятого числа наступного року.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації готує щоквартальні та щорічні звіти про стан забезпечення авіаційної безпекиI виявлені недоліки та заходи щодо їх усунення.

184. Аналіз та узагальнення інформаціїI визначення рівня забезпечення авіаційної безпеки здійснює уповноважений орган з питань цивільної авіації.

18R. Інформація про загрозу авіаційній безпеціI отримана з будь-якого джерелаI з метою своєчасного реагування терміново передається до Служби безпеки УкраїниI Міністерства внутрішніх справ України або їх регіональних (територіальних) органів та уповноваженого органу з питань цивільної авіації.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«К упила календарь Натальи Правдиной на 2016 год. Выполнила практику перед одной важной встречей. Нашла в календаре наилучший день, все сделала, как советовала Наталья. Результат меня просто ошеломил. Еще никогда ничего не складывалось так удачно — от автобуса,...»

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ Ежедневный обзор 15 Марта, 2017 Комментарий Рыночные индикаторы* Во вторник 14 марта российские фондовые индексы показали US Tsys 10Y 2,59% -0,42% разнонаправленное движение. Так, по итогам дня Индекс РТС у...»

«А.С. АХИЕЗЕР Нравственность в России и противостояние катастрофам* Развитие общества включает в себя расширение и углубление представлений о возрастающем разнообразии опасностей, угроз, рисков, катастроф, с которыми сталкивались раньше и могут столкнуться в будущем как человечество в целом, так и отдельн...»

«СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 1 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Включение Код Наименование тем, элементов и т.д. в учеб ную программу цикла Теоретические основы социальной гигиены и органиПП, ОУ,ТУ-1. 1.1. зации з...»

«СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ВЫВОДЫ 3 1. ВВЕДЕНИЕ 5 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 7 3. ПОЛИТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ РЫНКА В ЦЕЛОМ 9 А) Особенности политики и основные этапы развития рынка 9 Б) Взаимосвязь между политикой размещения и доходностью 13 В) Среднесрочное прогнозирование 15 4. ДОХОДН...»

«Содержание Отзывы о книге Предисловие Слова благодарности Введение Как читать эту книгу Знакомьтесь с коучем Знакомьтесь с нашими героями Ч А С Т Ь I. ВЫ 1. Может ли печенье предсказать, каких успехов вы достигнете? Возможности Расстановка приоритетов Мысленный образ цели С самого начала имейте в виду конечную цель. 25 Предлобная кора Практическая приоритиза...»

«1 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября 2016 года № 734-П г. Петровск Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования город Петровск» на 2017-2020 годы В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерац...»

«УДК 82 ОПРАВДАНИЕ ГИБЕЛИ: ДРАМАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД О. ФОРШ «СМЕРТЬ КОПЕРНИКА» © 2014 А. В. Чистобаев аспирант, отдел новейшей русской литературы ИРЛИ РАН e-mail: tozenberg@mail.ru ИРЛИ РАН («Пушкинский До...»

«Е. С. Соколова, О. В. Соколов Бухгалтерское дело УЧЕБНИК Допущено УМО в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» МОСКВА • «ВЫСШЕЕ О...»

«Лев Бердников Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига вторая Текст предоставлен издательством Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Kнига вторая: Издать Книгу; 2013 ISBN 978-1-304-58747-...»

«Ольга Ивановна Соснаускене Антонина Владимировна Вислова Бухгалтерский учет в торговле Текст предоставлен литагентом http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172191 Аннотация Данное издание освещает все аспекты бухгалтерского учета в самом распрост...»

«УДК: 81.243 ЧТО ТАКОЕ «LATERAL THINKING PUZZLE»? С.А. Наумова аспирант каф. английского языка e-mail: spashneva@gmail.com Курский государственный университет Автор рассматривает проблемы адекватного перевода на русский язык названия головоломных задач типа «lateral thinkin...»

«Колчина Валентина Аркадьевна СУБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ПРОСТРАНСТВО СМЫСЛА 09. 00.11. – социальная философия АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук Ижевск 2004 Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Удмуртский государственный...»

«Утвержден «14» мая 2014 г. Правление ОАО «Башпромбанк» Протокол № 11 от «14» мая 2014 г. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк Код кредитной организации эми...»

«37 PАЗДЕЛ I. Важнейшие моральные и этические учения. ^^^ Практическое функционирование морали в реальном контексте человеческой жизни связано с двумя основополагающими проблемами человеческого существования: а) каким образом добродетель сочетается с...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВПО «ИМЦ») Утверждаю: Ректор Баркова Л.С. Номер внутривузовской регистрац...»

«РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ Е.А. Бабенкова, к.пед.н., ведущий специалист Института возрастной физиологии Российской академии образования genya_babenkova@mail.ru Образование...»

«Демография © 1991 г. О.Д. ЗАХАРОВА ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СССР в 80-е годы ЗАХАРОВА Ольга Дмитриевым — научный сотрудник отдел» социальной демографии Института социологии АН СССР. В нашем журнале публикуется впервые. Анализ демографического развит...»

«Методика и техника социологических исследований © 1999 г. А.Ю. МЯГКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНОНИМНОСТИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ (Аналитический обзор зарубежных исследований) МЯГКОВ Александр Юрьевич кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой со...»

«© 2002 г. С.Г. КЛИМОВА КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП МЫ И ОНИ КЛИМОВА Светлана Гавриловна кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН. Социологи, в течение последних десяти лет изучающие самоидентификации россиян в реформируемом обществе, фиксируют общую закономерность:...»

«Теоретические и прикладные исследования Д.Б. Богоявленская РАБОЧАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОДАРЕННОСТИ Введение Работа с одаренными детьми приобретает все большую актуаль ность. В этих условиях важно определиться с основными понятия ми, которыми оперируют специалисты и практические работники. Иными словам...»

«Демонстрационный вариант 1 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Демонстрационный вариант Школа Класс 4 Фамилия, имя фамилия, имя учащегося ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ На выполнение работы отводится 40 минут. Для выполнения этой работы тебе нужно будет внимательно прочитать задани...»

«11 Е.А. Киселева М.В. Сафрончук ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: КОНСТИТУЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ Мы не можем обойтись без государства, но и не можем сосуществовать с ним. Как сделать так, чтобы государство выступало в качестве беспристрастной третьей стороны? Дуглас Норт Вхождение России в третье тыс...»

«Вопросы о Библии Что такое Библия? Является ли Библия Божьим Словом? Есть ли в Библии ошибки, противоречия или расхождения? Почему мы должны читать / исследовать Библию? Актуальна ли Библия сегодня? Как правильно изучать Библию? Что имеется в виду под вдохновением Библии? Как и когда был составлен канон Библ...»

«СТЕРЕОТИП И СОЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА КАК ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ ИММИГРАНТОВ РУССКИМИ1 С. А. Щебетенко, М. В. Балева, Д. С. Корниенко Ключевые слова: восприятие иммигрантов, социальная угроза, стереотип Целью нашего исследования является изучение факторов, которые могли бы определять...»

«Станислав Матвеев Феноменальная память. Методы запоминания информации «Альпина Диджитал» Матвеев С. Феноменальная память. Методы запоминания информации / С. Матвеев — «Альпина Диджитал», 2012 Мы регулярно забываем забрать с принтера посланные на печать документы, оставл...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Разрешено Минздравом Республики Беларусь для практического использования Первый заместитель министра здравоохранения В.В. Колбанов 30 декабря 2002 г. Регистрационный No 103–0701 Определение цвета зуба в эстетической стоматологии (инструкция по пр...»

«Энтони Бивор Высадка в Нормандии Издательский текст http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8708651 Высадка в Нормандии: КоЛибри, Азбука-Аттикус; М.; 2015 ISBN 978-5-389-09359-1 Аннотация Высадка в Нормандии – стратегическая операция союзников по высадке...»

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Графовка Шебекинского района Белгородской области» Проектная деятельность в старшей группе «Детское экспериментирование как средство развития дошкольника»Подготовила...»

 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.